Tillatelser og ekstern tilgang

Uansett hvor stor eller liten bedriften din er, har du sannsynligvis et ønske om at forskjellige yrkesroller i selskapet skal ha forskjellige rettigheter og kvalifikasjoner når det gjelder tilgang til data.

Next Project er utstyrt med et ekstremt sofistikert verktøy når det gjelder å kontrollere tilgang til data, og dette er lettest illustrert med noen eksempler på hvordan du kan kontrollere i detalj hvem som kan se og gjøre hva i Next Project.

Intern tilgangskontroll

  • Arbeidsledelsen må ha full myndighet for alle prosjekter og bestillinger, men må ikke ha myndighet til å få tilgang til de sentrale prosjektene som håndterer for eksempel lønn, kontorutgifter eller andre interne kostnader.
  • Økonomiavdelingen har tilgang til alle registre, men har bare leserett til «driftsmoduler» som bestillinger, planlegging og dagbøker.
  • Hos de større Entreprenørene har prosjekt- og Prosjektsjefer bare tilgang til prosjektene sine og kan dermed bare påvirke økonomi, EAT og prognoser i prosjekter de er autorisert til.

Tilgang for revisor

  • Til årsregnskapet er det praktisk å slippe revisor inn når det gjelder å se på prosjektets økonomi, resultatregnskap etc. Han har dermed myndighet til å se alle prosjekter, men har bare rett til å se økonomimodulen og bør bare ha leserettigheter (ikke rediger / slett poster).

Partnerskap og UE -tilgang

  • I en partnerkontrakt vil du gi kunden tilgang til overordnede prosjektdata, men også løpende tilgang til alle prosjektets leverandørfakturaer og brukte timer.
  • Du vil gi en rekke UE -er som du jobber tett med med tilgang til å rapportere dagbokoppføringer, bilder og brukte timer, men de skal selvfølgelig bare kunne rapportere om prosjektene de er involvert i.

Tilgang for kunder

  • Du har en rammeavtale om drift og vedlikehold med kommunen og ønsker å gi kommunens prosjektleder mulighet til å dokumentere skader eller mangler som må utbedres direkte i feltet. Du kan deretter tildele kommunens representant muligheten til å registrere nye bestillinger, inkludert bilder, tekster og GPS -koordinater. Denne myndigheten bør selvfølgelig bare gjelde for rammeavtaleprosjektet (eller prosjektene).

Portal 

Hvis du ikke vil gi eksterne brukere tilgang til Next Project -klienten, er det også mulighet for å bruke Next Portal -løsningen.