Tillatelser og ekstern tilgang

Uansett hvor stor eller liten bedriften din er, ønsker du sannsynligvis at forskjellige yrkesroller i selskapet skal ha forskjellige rettigheter og kvalifikasjoner når det gjelder tilgang til data.

Next Project er utstyrt med et ekstremt sofistikert verktøy for kontroll av tilgang til data, og dette er lettest illustrert med noen eksempler på hvordan du kan kontrollere i detalj hvem som kan se og gjøre hva i Next Project.

Intern tilgangskontroll

  • Arbeidsledelsen må ha full myndighet for alle prosjekter og bestillinger, men trenger ikke tilgang til de sentrale prosjektene som håndterer for eksempel lønn, kontorutgifter eller andre interne kostnader.
  • Økonomiavdelingen har tilgang til alle registre, men har bare leserett til «driftsmoduler» som bestillinger, planlegging og dagbøker.
  • Hos de større entreprenørene har prosjektledere bare tilgang til sine prosjekter og kan dermed bare påvirke økonomi, EAT og prognoser i prosjekter de er autorisert til.

Tilgang for revisor

  • Til årsregnskapet er det praktisk å slippe revisor inn for å se på prosjektets økonomi, resultatregnskap etc. Revisor har dermed myndighet til å se alle prosjekter, men bare økonomimodulen og bør bare ha rett till og lese, (ikke redigere/slette poster).

Samarbeid og UE-tilgang

  • I en partnerkontrakt vil du gi kunden tilgang til overordnede prosjektdata, men også løpende tilgang til alle prosjektets leverandørfakturaer og brukte timer.
  • Du vil gi en rekke UE-er som du jobber tett med, tilgang til å rapportere dagbokoppføringer, bilder og brukte timer, men de skal selvfølgelig bare kunne rapportere om prosjektene de er involvert i.

Tilgang for kunder

  • Du har en rammeavtale om drift og vedlikehold med kommunen og ønsker å gi kommunens prosjektleder mulighet til å dokumentere skader eller mangler som må utbedres direkte i feltet. Du kan deretter gi kommunens representant muligheten til å registrere nye bestillinger, inkludert bilder, tekster og GPS-koordinater. Denne myndigheten bør selvfølgelig bare gjelde for rammeavtaleprosjektet (eller prosjektene).

Portal 

Hvis du ikke vil gi eksterne brukere tilgang til Next Project-klienten, er det også mulighet for å bruke Next Portal-løsningen.