Tilbud / kontrakter innen byggeservice - Next Project

Håndterer du tilbud og kontrakter i Word- eller Excel-maler? Skjer det at du tar feil når du kopierer fra et tilbud til et annet? Ønsker du å standardisere alle tilbud og avtalemaler som sendes ut? Med Next Project får du alt relatert til prosjektadministrasjon på et og samme sted. Det gjelder også tilbud og kontrakter.

  • Samle all prosjektinformasjon på ett sted og legg til grunn også for tilbuder og kontrakter, slik at du ikke trenger å skrive all informasjon flere steder.
  • Lag standard tilbudsmaler for forskjellige typer kunder eller forskjellige typer oppdrag.
  • Sikkre deg at du alltid har med gjeldende vilkår og reservasjoner.
  • Oppdragsbeskrivelse du sender til kunden danner også grunnlaget for produksjonen – hva er inkludert og hva er ikke inkludert?
  • Vedlegg som tegninger eller bilder tatt på stedet kan automatisk legges til tilbudet.
  • Et profesjonelt tilbud er et salgsdokument!

Kontrakter for bygg og anlegg

For bygg- og anleggssektoren finnes det en rekke standardkontrakter (NS) utviklet i regi av Standard Norge. Har man disse på ett sted, er jobben enklere for både avsender og mottaker.

Med tilbud og kontrakter i Next Project legger du til grunn for at alt av tilbud og kontrakter samles på ett sted, slik at du ikke trenger å skrive all informasjon om igjen og risikere ulike dokumenter.

Dette reduserer risikoen for at informasjon skulle gå tapt eller å måtte bruke lang tid på å finne siste versjon av et dokument. Et av de største smertepunktene for prosjektledere er det å måtte lete lenge etter den riktige filen. Å ha tilgang til den siste kontraktsinformasjonen er viktig på ethvert prosjekt man jobber på, enter det er i byggebransjen eller annet.I Next Project har du alltid alt, på ett sted.

Avtalemaler og tilbudsmaler innen bygg

Med standardiserte maler for kontrakter og tilbud gjøres jobben raskere. Du kan sende flere tilbud raskere samtidig som du kan være sikker på at alt av informasjon er riktig lagt inn. 

I Next Project er det enkelt å holde oversikt over tilbudene du sender ut. Fra de sendes ut, til de leses gjennom og godkjennes, frem til et nytt prosjekt opprettes.

Samtidig har vi avtalemaler som gjør det enkelt å sende av gårde møteinnkallelser eller å opprette avtaler. Du kan bruke standardiserte maler som allerede ligger inne, eller lage dine egne.