Tilbudsmal/kontrakter innen byggeservice – Next Project

Håndterer du tilbud og kontrakter i Word- eller Excel-maler? Skjer det at du tar feil når du kopierer fra et tilbud til et annet? Ønsker du å standardisere alle tilbud og avtalemaler som sendes ut? Med Next Project får du alt relatert til prosjektadministrasjon på ett sted. Det gjelder også tilbud og kontrakter.

  • Samle all prosjektinformasjon på ett sted og legg det til grunn også for tilbud og kontrakter, slik at du ikke trenger å skrive inn informasjonen flere steder.
  • Lag standard tilbudsmaler for forskjellige typer kunder eller oppdrag.
  • Sikre deg at du alltid har med gjeldende vilkår og reservasjoner.
  • Oppdragsbeskrivelsen du sender til kunden, danner også grunnlaget for produksjonen – hva er inkludert og hva er ikke inkludert?
  • Vedlegg som tegninger eller bilder tatt på stedet kan automatisk legges til tilbudet.
  • Et profesjonelt tilbud er et salgsdokument!

Kontrakter for bygg og anlegg

For bygg- og anleggssektoren finnes det en rekke standardkontrakter (NS) utviklet i regi av Standard Norge. Har man disse på ett sted, blir jobben enklere for både avsender og mottaker.

Med tilbud og kontrakter i Next Project legger du til rette for at alt av tilbud og kontrakter samles på ett sted, slik at du ikke trenger å skrive inn informasjonen om igjen og risikere avvikende dokumenter.

Dette reduserer risikoen for at informasjon går tapt eller for at du må bruke lang tid på å finne siste versjon av et dokument. Noe av det prosjektledere misliker mest er å måtte lete lenge etter riktig fil. Å ha tilgang til den siste kontraktinformasjonen er viktig på ethvert prosjekt man jobber på, enten det er i byggebransjen eller andre steder.I Next Project har du alltid alt på ett sted.

Avtalemaler og tilbudsmaler innen bygg og anlegg

Med standardiserte maler for kontrakter og tilbud gjøres jobben raskere. Du kan sende flere tilbud raskere, samtidig som du kan være sikker på at alt av informasjon er riktig lagt inn. 

I Next Project er det enkelt å holde oversikt over tilbudene du sender ut. Fra de sendes ut til de leses gjennom og godkjennes, og frem til et nytt prosjekt opprettes.

Vi har også avtalemaler som gjør det enkelt å sende av gårde møteinnkallelser eller opprette avtaler. Du kan bruke standardiserte maler som allerede ligger inne eller lage dine egne.