Tilbud / kontrakter innen byggeservice - NEXT

Håndterer du tilbud og avtaler i Word- eller Excel-maler? Skjer det at du tar feil når du kopierer fra et tilbud til et annet?

  • Samle all prosjektinformasjon på ett sted og legg til grunn også for tilbuder og kontrakter, slik at du ikke trenger å skrive all informasjon flere steder.
  • Lag standard tilbudsmaler for forskjellige typer kunder eller forskjellige typer oppdrag.
  • Sikkre deg at du alltid har med gjeldende vilkår og reservasjoner.
  • Oppdragsbeskrivelse du sender til kunden danner også grunnlaget for produksjonen – hva er inkludert og hva er ikke inkludert?
  • Vedlegg som tegninger eller bilder tatt på stedet kan automatisk legges til tilbudet.
  • Et profesjonelt tilbud er et salgsdokument!