Prosjektplanlegging

Målet med Next Project planleggingsmodul er ikke å erstatte MS Project eller Powerproject på de store byggeprosjektene – i Next Project er det fullt fokus på enkelhet. Dette gjelder både ressursplanlegging og prosjektplanlegging (Gantt), som begge tar sikte på å erstatte tavlen eller Excel -arket som ofte brukes i dag.

Prosjektplanlegging (Gantt)

 • Basert på start- og sluttdatoer kan både prosjekter og underliggende aktiviteter (f.eks. Bygningsdeler) presenteres i en Gantt -diagram.
 • Aktivitetene kan flyttes og endres direkte i Gantt-diagrammet med dra og slipp.
 • Siden det er samme aktiviteter som produksjonsmedarbeiderne rapporterer tid til, er det også mulig å grafisk se hvor mange timer som er brukt i forhold til det opprinnelige budsjettet per aktivitet / bygningsdel.
 • Aktivitetene kan også kobles sammen slik at koblede aktiviteter følger ved endring av timeplanen.
 • Hvis du er spesialisert og ofte tar på deg lignende oppdrag, som bad / våtrom, flislegging, villaproduksjon eller lignende, er det i prinsippet alltid de samme aktivitetene som må planlegges hver gang. Her kan du med fordel sette opp forskjellige malprosjekter som betyr at aktivitetene dine som skal planlegges allerede er inkludert i starten av prosjektet (også inkludert estimerte tider og start / slutt).
 • For å få til timeplanen må du koble aktivitetene, sørge for å flytte den første aktiviteten til riktig startdato og deretter justere lengden på hver aktivitet.
 • Det er også mulig å stå på et overordnet nivå og se flere prosjekter samtidig, noe som gir et mer generelt bilde av selskapets pågående prosjekter (og muligens planlagte prosjekter).
 • Tidsplanen kan eksporteres til en pdf som deretter kan deles med andre via e -post eller skrives ut.

Ressursplanlegging

 • Skalerbar personalplanlegging hvor man per person, og med betydning for langsiktig planlegging, kan plassere både prosjekter, ferier og planlagt fravær per ansatt. Resultatet er en god langsiktig oversikt over ressurssituasjonen. 
 • Den samme planleggingsvisningen kan også brukes som en mye mer detaljert arbeidsordervisning der mindre ordrer blir tildelt hver servicemann eller montør som dermed mottar disse ordrene som en «gjøremålsliste» i mobilenheten. 
 • Et spesielt tilfelle av denne ressursplanleggingen er transport og maskinoppdrag, for eksempel levering av grus eller makadam for veibygging. I disse tilfellene erstatter den digitale tilbakemeldingen fra de planlagte ordrene alle former for de tradisjonelle papirleveringsnotatene som i flere tiår har tjent som grunnlag for fakturaer og, der det er aktuelt, også oppgjør. 
 • I følge eksemplet ovenfor vil planleggingsvisningen være en bil / maskinplanlegging i stedet for å planlegge menneskelige ressurser, men i virkeligheten blir resultatet det samme. 
 • Det er ikke noe problem å tildele en person flere mindre oppgaver på samme dag, i mobilkalenderen blir disse oppgavene samlet i løpet av den aktuelle dagen. 
 • Ettersom personalet  ute jobber med oppgavene, endres også statusen til disse, noe som oppdaterer planleggingsvisningen. Mange Next Project kunder bruker for eksempel fargen rød for å markere en advarsel / stopp, det vil si at det har skjedd noe som hindrer utførelsen av oppdraget. 
 • Konsekvensen av det ovenstående er at produksjonsledelsen på kontoret i sanntid, direkte i planleggingsvisningen, kan følge utførelsen av oppdragene og motta umiddelbare signaler om problemer i oppdrag eller at et oppdrag er klart for fakturering. 
 • I større selskaper med flere forskjellige avdelinger er det praktisk å dele personalet inn i forskjellige grupper, noe som betyr at du som veileder kan filtrere og kun se ditt tilgjengelige personale i planvisningen. 

Det bør understrekes at prosjekt- og ressursplanlegging har et veldig sterkt fokus på enkelhet og at vi derfor sjelden har problemer med å få produksjonsledelsen til å ta på seg verktøyene.