Prosjektøkonomi for bygg og anlegg

Har du problemer med å følge med i prosjektets nåværende økonomi i sanntid og synes det er vanskelig å lage etterkalkyler? Gjør du manuelle samlinger eller beregninger i Excel?

I Next Project samler vi alt på ett sted. Dette gir deg helt andre forutsetninger for å styre prosjektøkonomien og utarbeide økonomiske prognoser. Det gir deg også muligheten til å ikke bare følge pågående prosjekter dag for dag, men også å automatisk generere etterkalkyler for alle utførte oppdrag.

  • Se på prosjektnivået eller på det overordnede nivået. I Next Projects unike prosjektoversikt finner du raskt utvalget av prosjekter du vil følge opp.
  • Økonomiske nøkkeltall i sanntid, f.eks. fakturert, rapportert, DB og DG %.
  • Med alle økonomiske data i Next Project kan du identifisere risikoprosjekter mye raskere.
  • Prosjektbudsjett (Les mer om Budsjettprognose) kan utarbeides på forskjellige nivåer avhengig av prosjektets omfang, i klumper på prosjektet, per bygningsdel/delprosjekt eller på detaljnivå (konto).
  • Fullstendig underlag for suksessiv fortjenesteberegning.

Etterkalkyler kan gjøres per oppdragstype, kundetype, kompensasjonsform osv. Dermed kan du med høy nøyaktighet se hvilke oppdrag du faktisk tjener penger på.

Innen prosjektøkonomi i byggebransjen har det historisk sett vært brukt verktøy og teknikker for å optimalisere kostnader og lage økonomiske prognoser for prosjekter. Disse har for det meste blitt hentet fra andre bransjer for å støtte håndteringen av de økonomiske spørsmålene man bør stille seg. 

Skreddersydd for byggebransjen

For byggebransjen handler det som oftest om å ta de riktige valgene angående tildeling og bruk av knappe ressurser som land, arbeidskraft, kapital, utstyr, tid og ledelse på byggeprosjekter.

Imidlertid er det et skifte mot økende vekt på de miljømessige og sosiale faktorene i byggeprosjekter. Dette inkluderer sirkulær tenkning, karbon-, sosial- og naturkapitalregnskap, nye anskaffelsesmetoder og smarte off-site produksjonstilnærminger, som driver industrien mot en mer produktbasert modell.

Det kan være nødvendig å utvikle verktøyene og teknikkene som trengs for å integrere disse i standard praksis, men med Next Project kan du allerede nå ta i bruk et skreddersydd, skybasert forretningssystem som forenkler administrasjonen din og hjelper deg med å vokse.

Du får full kontroll på økonomien, uavhengig av størrelsen på prosjekt og oppdrag. Leverandørfakturaer og andre kostnader havner alltid på riktig prosjekt direkte i Next Project, noe som forenkler det administrative arbeidet betraktelig. Andre fordeler er at faktureringen ut mot kunder blir smidigere og at lønnsadministrasjonen automatiseres.