Prosjektøkonomi innen bygg og anlegg

Har du problemer med å følge med i prosjektets nåværende økonomi i sanntid og synes det er vanskelig å skape etterkalkyler? Gjør du manuelle samlinger eller beregninger i excel?

I Next Project samler vi alle data på ett sted, noe som gir deg helt andre muligheter til både å følge pågående prosjekter dag for dag, men også automatisk generere etterkalkyler på alle oppdrag du utfører.

  • Se på prosjektnivået eller på det overordnede nivået. I Next Project’s unike prosjektoversikt finner du raskt utvalgene av prosjekter du vil følge opp.
  • Sanntids økonomiske nøkkeltall, f.eks. Fakturert, raportert, DB og DG%
  • Med alle økonomiske data i Next Project, kan du identifisere risikoprosjekter mye raskere der tid og kostnader går bort.
  • Prosjektbudsjett (Les mer om Budsjettprognose) kan utarbeides på forskjellige nivåer avhengig av prosjektets omfang, i klumper på prosjektet, per bygningsdel / delprosjekt eller på detaljnivå (konto).
  • Fullstendig grunnlag for suksessiv fortjeneste beregning.

Etterkalkyle kan gjøres på oppdragstype, kundetype, kompensasjonsform osv. Og du kan dermed med god nøyaktighet bestemme hvilken type oppdrag du faktisk tjener penger på.