Personalliste for byggebransjen

Det er et krav at alle byggeplasser må føre et elektronisk personalregister. Ved hjelp av Next Project kan du enkelt sette opp et elektronisk personalregister for dine egne ansatte og underleverandører.

Ingen kompliserte installasjoner er nødvendig. Personalloggen kan nås fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. All nødvendig informasjon er lett tilgjengelig for det norske skatteetaten/ arbeidstilsynet før en eventuell revisjon.

Med noen få tastetrykk kan du hente brukerstatistikk for å fakturere kostnadene til underleverandørene eller kunden.

Hvorfor skal man ha personallister?

Norske myndigheter krever at alle byggeplasser for et elektronisk personellregister. Personalliste må inneholde informasjon om hvem som jobber på arbeidsplassen. Det bør også oppgis når alle har startet og er ferdig med arbeidsskiftet.

Det er Byggherre som har det formelle ansvaret for å ha en fungerende elektronisk personelliste på stedet. Byggherren velger nesten alltid å delegere oppgaven til den ansvarlige hovedentreprenøren.

§ 15. Oversiktsliste – arbeidstilsynet

Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.

Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:

  • a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
  • b) navn på byggherren
  • c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • e) navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

 

Grunnen til at det er en etterspørsel etter elektroniske personellfiler i spesielt byggebransjen har å gjøre med kompleksiteten som ofte preger byggeplasser. Det er mange involverte parter som flytter på en byggeplass.

Elektronisk personalregister er mer enn et krav fra myndighetene. Byggebransjen har vært med på å få en regelendring implementert. Ved hjelp av ansatte øker sikkerheten for de som jobber på arbeidsplassen. I tillegg er det en måte å motvirke svart arbeid.

Elektronisk personalregister er inkludert i Next Project

Et elektronisk personalregister er inkludert i Next Project. Den henter all grunnleggende informasjon om både ditt eget personale og underleverandører fra de vanlige registerene i Next Project. Derfor trenger du ingen ekstra maskinvare, programvareinstallasjoner eller annet teknisk utstyr enn en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Så snart noen registrerer seg på arbeidsplassen, lagres organisasjonsnummeret (arbeidsgiver), ID og tid automatisk. Dermed er kravet til sporbarhet oppfylt.

Ved revisjon kan personelliste presenteres direkte på en hvilken som helst Internett -tilkoblet enhet – smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Det skal understrekes at Next Project Personelliste ikke er knyttet til identifikasjon via Grøntkort. Den brukes på arbeidsplasser uten kortlesere, for eksempel i byggeservice og markentreprenader.

Mobil innsjekking

Den elektroniske personelisten er lett tilgjengelig via mobil, nettbrett eller datamaskin. Både ansatte og underleverandører kan finne modulen personaliste  direkte i Next Project hovedmeny. Personallisten vises bare for prosjektene der det er krav til personalliste.

Innsjekkingen i seg selv er enkel og det kreves ikke mer enn noen få klikk. Slik fungerer det:

 1. Klikk på personalliste
 2. Velg prosjekt
 3. Klikk på «Sjekk inn»

Det kan knapt være enklere enn det!

Unngå administrasjon for underleverandørers personale

Hvis du vil unngå å administrere eksternt personale, må hver underleverandør ha begrenset tilgang til Next Project via Next Portal.

Med Next Portal kan du enkelt koble sammen underleverandører og dele informasjon med tredjeparter. En tilleggskostnad faktureres bare for perioden underleverandøren er koblet til Next. Tilkoblingen inkluderer et ubegrenset antall prosjekter og et ubegrenset antall eksterne brukere i prosjektene.

Med noen få tastetrykk kan du få statistikk over hvordan underleverandørene brukte Next Project. Dette gjør at du enkelt kan fakturere kostnadene for personallister og tilhørende administrasjon til dine underleverandører og / eller kunden.

Når du får Next Project, får du en kontaktperson som gjerne informerer deg om hvordan du kobler personalfiler til underleverandører.

Ta kontakt hvis du vil snakke mer om Next Project som et verktøy for ansatte. Vi deler gjerne hva våre referansekunder har å si!