Oppgjør – transport og forsendelse

I bygge Norge skrives det utallige tradisjonelle følgesedler hver dag i lastebiler og maskiner. Leveringssedler som deretter fysisk leveres til ordresenteret for å registreres manuelt i faktureringssystemet. Hvis det ikke er noen forbindelse til oppgjørsgrunnlaget, må informasjonen registreres nok en gang for å opprette et korrekt oppgjør for entreprenøren som kjørte. I de verste tilfellene blir oppgjørsdataene deretter manuelt registrert i økonomisystemet for å oppdatere regnskapet.

Hvis du har en tradisjonell ordreflyt som den over, ligger det et enormt potensial i å fjerne papirfølgesedlene og bytte til mobil rapportering direkte i kjøretøyene, men også samtidig sørge for å integrere fullt ut med regnskapet.

 

  • All manuell registrering av ordredata forsvinner. Fokuset kan i stedet være på kontroll og eventuelle tillegg/justeringer.
  • Risikoen for at følgesedler forsvinner på veien minimeres.
  • Fakturaene til kunden opprettes i Next Project og kan sendes i forskjellige formater, på papir eller som PDF eller EHF. Etter det oppdateres reskontro og regnskap automatisk når fakturaene eksporteres til det økonomisystemet.
  • Entreprenørene som kjører, kan kontinuerlig se sine oppgjørsdata på sitt eget nettsted.
  • Hele håndteringen av oppgjøret foregår digitalt basert på rapporterte data og kan sendes til entreprenørene som PDF på e-post.
  • Oppgjøret sendes til regnskapet, det opprettes en egen faktura og regnskapet oppdateres automatisk. Betaling til entreprenøren skjer som vanlig via betalingsfil.
  • Meget god oversikt over utført arbeid per ressurs, oppgjørsgrunnlag og hver entreprenør som kjørte.
  • Og sist, men ikke minst, er alle tallene tilgjengelige i sanntid – fakturering kan gjøres raskere med forbedret likviditet for hele organisasjonen som en positiv konsekvens.

 

Les mer om hvordan Next Project brukes for graveentrepreører i ME