Oppgjør - transport og forsendelse

I bygge Norge skrives utallige tradisjonelle følgesedler hver dag i lastebiler og maskiner. Leveringssedler som deretter fysisk leveres til ordresenteret for å registreres manuelt i faktureringssystemet. Hvis det ikke er noen forbindelse til oppgjørsgrunnlaget, må informasjonen registreres nok en gang for å opprette et korrekt oppgjør for entreprenøren som kjørte. I de verste verdenene blir oppgjørsdataene deretter manuelt registrert i økonomisystemet for å oppdatere regnskapet.

Hvis du har en tradisjonell ordreflyt som ovenfor, er det et enormt potensial i å fjerne papirfølgesedel og bytte til mobil rapportering direkte i kjøretøyene, men også samtidig sørge for å integrere fullt ut med regnskapet.

 

  • Alt manuelt registreringsarbeid av ordredata forsvinner. Fokuset kan i stedet være på kontroll og eventuelle tillegg / justeringer.
  • Risikoen for at følgesedler forsvinner på veien minimeres.
  • Fakturaene til kunden opprettes i Next Project og kan sendes i alle forskjellige formater, papir, PDF eller EHF. Etter det oppdateres reskontro og regnskap automatisk når fakturaene eksporteres til det finansielle systemet.
  • Entreprenørene som kjører, kan kontinuerlig se sine oppgjørsdata på sitt eget nettsted.
  • Hele håndteringen av oppgjøret foregår digitalt basert på rapporterte data og kan sendes ut i e -post som PDF -filer til entreprenørene.
  • Oppgjøret sendes til regnskapet og oppretter en egen faktura hvorved regnskapet oppdateres automatisk. Betaling til entreprenøren skjer som vanlig via betalings fil.
  • Meget god oversikt over utført arbeid per ressurs, oppgjørsgrunnlag og hver entreprenør som kjørte.
  • Og sist, men ikke minst, er alle tallene tilgjengelige i sann tid – fakturering kan gjøres raskere med forbedret likviditet for hele organisasjonen som en positiv konsekvens.

 

Les mer om hvordan Next Project brukes for Markentrepreører i ME