Kart

Hvis du har mange småprosjekter rullende, kan det være vanskelig å få en geografisk oversikt og hvordan de mest effektivt navigerer mellom dem. For noen jobber som er utenfor vanlig veinett, kan det også være vanskelig å finne frem.

Hvis du bruker Next Project tilkobling til Google Maps, kan du både få oversikt og navigere mellom prosjektene og arbeidsordrene.

  • Både arbeidsordre / prosjekt og kjøretøyet ditt vises grafisk i et kartbilde.
  • GPS -koordinatene for den nåværende posisjonen kan lastes ned direkte til mobiltelefonenPå din mobile enhet kan du spore posisjonen din i forhold til arbeidsordre