Skybasert forretningssystem for bedre prosjektledelse for byggebransjen - NEXT

Sammen med våre partnere (inkludert Visma, Tripletex, Briljant og CrediFlow) er NEXT et komplett forretningssystem med fokus på byggesektoren. I tillegg integrerer vi med et bredt spekter av økonomi- og lønnssystemer, som du kan lese mer om på vår integrasjonsside. Forbindelsene mellom delsystemene gjør at både manuelt registreringsarbeid og dupliseringsarbeid forsvinner. At hele den operative aktiviteten håndteres i NEXT betyr også at kravene til avansert funksjonalitet i regnskapssystemet er betydelig redusert (f.eks. Med hensyn til ordrestyring og prosjektregnskap). Dette betyr at voksende selskaper som historisk har søkt videre store forretningssystemløsninger kan sitte igjen med eksisterende økonomi- og lønnssystemer, noe som vil være både billigere og enklere.

NEXT Enterprise – forretningssystem for større selskaper

Når de mindre regnskapsprogrammene ikke lenger dekker kravene fra økonomiavdelingen, kan vi sammen med integrasjonspartnere tilby en standardisert og pakket integreringsløsning med Visma Business, Visma Net eller en annen løsning.

Avhengig av omfanget av oppdraget, kan levering av NEXT Enterprise variere fra en veldefinert standardpakke til en fullstendig forpliktelse som inkluderer både løfting fra en eksisterende forretningssystemplattform og dypgående og skreddersydde BI-løsninger. Når det gjelder sistnevnte tjenester, lener vi oss mot våre Visma-partnere som leverandør av komplekse tjenester i BI-området.

Sammen med integrasjonspartnere tilbys du som Enterprise-kunder også totale forpliktelser, der vi tar langsiktig ledelsesansvar for systemfloraen din og IT-arkitekturen. Innenfor rammen av en slik forpliktelse utvikler og administrerer vi også integrasjoner med andre omkringliggende systemer.

Les om hvordan Sandbäckens rör AB med 27 selskaper rundt Sverige har integrert NEXT i sin virksomhet, les artikkelen på svensk her.

Komplett skybasert forretningssystem

For de av dere som leter etter en helt nettbasert forretningssystemløsning, tilbyr NEXT sammen med Tripletex og CrediFlow et bransje-unikt og fullstendig skybasert forretningssystem som for tiden mangler konkurranse i det svenske markedet for forretningssystemer. Denne løsningen krever ingen lokale installasjoner i det hele tatt, og du kan få tilgang til alle operasjonelle og økonomiske data fra hvilken som helst Internett-tilkoblet enhet, uansett hvor du er. Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Maskinentreprenörerna (ME) har valgt å lansere NEXT internt som et «mobil forretningssystem skreddersydd for våre medlemmer», som faktisk er midt i blinken – det er akkurat det NEXT handler om. Å fullføre løsningen med NEXT Portal betyr også at eksterne aktører kan få tilgang til valgt informasjon som hentes direkte fra forretningssystemet via egen innlogging, i sanntid.

affärssystem

Hvorfor NEXT som et knutepunkt i forretningssystemløsningen din?

Det 20. århundre filosofi med forretningssystemløsninger som inkluderte alle selskapets funksjoner i ett og samme system er historie. Årsaken er enkel – i dag går teknologiutviklingen så fort at det blir umulig å håndtere denne typen kolosser og samtidig holde tritt med både teknologi og funksjonsutvikling. Dagens moderne forretningssystemløsninger er i stedet basert på integrering av nisjeunderkomponenter, der hver leverandør har muligheten til å fokusere på sin side når det gjelder både teknologi og funksjon.

Slik kan det se ut i praksis hvis du bygger løsningen med NEXT som produksjons- / forretningsverktøy og knutepunkt.

Funksjon System/bransjesystem Kommentar
Kalkyle BidCon, Wikells, MAP Skreddersydde regneark. Størrelse og type virksomhet bestemmer valg av verktøy. Integrering via Excel-eksport
Operasjonelt forretningsverktøy NEXT Project Jobber for enkeltmannsforetaket opp til milliardfirmaet. Administrerer den daglige operasjonelle virksomheten.
Mobil applikasjon NEXT Mobile Lar deg dele data i sanntid, f.eks. Arbeidstid, arbeidsordre, bilder, dokumenter, tegninger, endringsmeldinger, dagbok, maskiner, eget materiale osv.
Bokføring / Regnskap Visma, Tripletex, Briljant Funksjonelt likeverdige standardverktøy for regnskap. Velg mellom skytjeneste og lang erfaring. (Les mer på integrasjonssiden vår).
Lønn Visma, Tripletex, Kontek,
Hogia
Visma er den klart største på byggesiden. beroende av hva man liker, og i noen tilfeller systemkrav, avgjør ellers.
Prosjektportal NEXT Portal Lar eksterne aktører få tilgang til valgt informasjon, for eksempel dokumenter, prosjektdagboken eller den nåværende endringsmelding-listen.
Fakturaskanning NEXT e-Invoice, Ascendo,
Visma, Tripletex, mfl
Velg avhengig av størrelse og funksjonelle krav. Skytjeneste eller lokalt? Bør tolkning være inkludert?
Utgående kundefaktura NEXT c-Invoice + CrediFlow En tjeneste som pakker utgående kundefakturaer og som automatisk sender dem med papir, pdf eller EHF etter kundens ønsker.

Fremtiden skreves NEXT Portal

På bare noen få år har moderne webteknologi dramatisk endret mulighetene for å dele informasjon i forskjellige nettverksformer. NEXT Portal er det første forretningssystemet i bransjen som tilbyr en skytjeneste som gjør det mulig for eksterne prosjektdeltakere (kunder, partnere, leverandører, etc.) å ta del i operative prosjektoppgaver i sanntid.

Som administrator av portalen kontrollerer du hvilken informasjon hver spiller skal ha tilgang til, og hvilke tillatelser han eller hun skal ha. Les mer under NEXT Portal.