Fakturering

fakturering

Er du ofte sen med fakturering? Må du ta til kvelder og helger for å komme igjen? Skjer det at du er usikker på om du virkelig har fått alt til fakturaen?

Fakturamodulen i NEXT er den mest gjennomarbeidete modulen av alle – du finner ikke et bedre verktøy for å administrere selskapets mest viktige administrative oppgaver, det vil si å ta betalt for tjenestene du leverer.

  • Alle timer, maskiner och materialer samlet på et sted.
  • Løft alle belastbare varer automatisk til fakturagrunnlaget.
  • Fakturadokumentasjonen kontrolleres og justeres / suppleres før du låser og oppretter en faktura.
  • Enkel fakturering av små serviceordrer og EAT
  • Fakturavedlegg i form av leverandørfakturaer, bilder og dokumenter settes inn automatisk med ett klikk.
  • Velg om du vil sende fakturaen med post, e-post eller EHF direkte fra NEXT ( Les mer om fakturadistribusjon ).
  • Automatisk overføring til reskont- og bokføringssystem.
  • Slå på en factoring -tjeneste som gir deg pengene på kontoen direkte.