Endringsmelding

Når det gjelder endring og tillegg-håndtering i byggebransjen, handler det om riktig dokumentasjon og nøyaktig rapportering. Det aktuelle spørsmålet er – hvor mye kan du tilby kunden hvis du har utilstrekkelig dokumentasjon eller kommer med endringsmeldinger etterpå?

Med Next Project kan du dokumentere endring/tilleggene dine i sanntid med både tekst og bilde. Forskjellen er betydelig – du får rett og slett betalt for jobben du faktisk legger ned.

  • Mobil dokumentasjon av endringer direkte på stedet
  • Tildel timer, kostnader og dokumenter til en bestemt endring
  • Koble bilder og dagboknotater til riktig endring
  • Rapporter endringene som vedlegg til faktura
  • endrings-journal og endrings-spesifikasjon for rapportering til kunden
  • Automatisk oppdatering av budsjett / prognose
  • Rapporter endringsmeldinger i kundeportalen