Endringsmelding

Når det gjelder endringsmeldinger og tilleggshåndtering i byggebransjen, handler mye om riktig dokumentasjon og nøyaktig rapportering. Det aktuelle spørsmålet er: Hvor mye kan du tilby kunden hvis du har utilstrekkelig dokumentasjon eller kommer med endringsmeldinger i etterkant?

Med Next Project kan du dokumentere endringer/tillegger i sanntid med både tekst og bilde. Forskjellen er betydelig – du får rett og slett betalt for jobben du faktisk legger ned.

  • Mobil dokumentasjon av endringer direkte på stedet
  • Tildel timer, kostnader og dokumenter til en bestemt endring
  • Koble bilder og dagboknotater til riktig endring
  • Rapporter endringene som vedlegg til faktura
  • Endringsjournal og endrings-spesifikasjon for rapportering til kunden
  • Automatisk oppdatering av budsjett/prognose
  • Rapporter av endringsmeldinger i kundeportalen

Enkle endringsmeldinger i mobilapp

Å håndtere endringer i et prosjekt skal i teorien være enkelt. I praksis kan endringer derimot være en av de største risikofaktorene for at et prosjekt utsettes eller sprenger budsjettet. Enten det er uenigheter eller uforutsette ting i planleggingen av prosjektet som forårsaker en endring, er det viktig å ha dokumentasjon og rapportering av endringsmeldingene lett tilgjengelig. Enten du er på befaring fysisk eller digitalt, vil et godt rapporteringssystem gjøre det enklere å håndtere endringer.  

Smartere endringsmelding med maler og sjekklister

Med Next Projects system kan du bruke eksisterende standardmaler, lage dine egne eller få hjelp til å konvertere dine eksisterende maler og sjekklister til et mobilt Next Field-format. Malene kan brukes som e-postmaler for enklere kommunikasjon eller som sjekklister i endringsmeldinger og mer.