Komplette rapporter

Fullstendige avviksrapporter kan i en felles pdf-fil inneholde formell informasjon om avviket, men også tilhørende e-postkommunikasjon og vedlegg. Når du må rapportere, trenger du ikke lete etter data i innboksen og på skranken. Det vil være riktig, og du vil spare mye tid.

Digital sporbarhet

All kommunikasjon er sporbar til mottakere, datoer, klokkeslett, vedlegg osv. Hvis det er en diskusjon om avvik og ETA på slutten av prosjektet, har du fullstendig dokumentasjon og er dermed i førersetet.

Kontroll over situasjonen

Alle data om avviket på ett sted. Mange markeringsfelt og klare fargemarkeringer advarer når kunden henger etter med tilbakemeldinger. Til tross for mange avvik og tilhørende ETA, har du fortsatt full kontroll over situasjonen.

Om avvikshåndtering

I NEXTs avviksmodul samler vi alle former for avvik, uansett om det er justerte tegninger, arbeidsmiljø, leveringsproblemer eller tilleggsordrer.

  • Avvik som forårsaker kostnadseffekt kan generere en tilsvarende ETA med ett klikk.
  • E -postmaler for enkel kommunikasjon med klienten og andre eksterne parter, for eksempel UE eller konsulenter.
  • Kommunikasjon via e-post håndtert via NEXT kan spores angående mottakere, datoer, klokkeslett osv. direkte i avviksmodulen.
  • Direkte lenke til dokumenter og vedlegg, som selvfølgelig også enkelt kan legges ved på e-post.
  • Avviksrapport (inkludert gjeldende kommunikasjon og vedlegg) og en samlet avviksjournal i henhold til bransjestandarder.
  • Merkingsfeltets status, avvikstype, økonomisk innvirkning (Ja / Nei) og klassifisering (referanse til NS) gir en veldig god oversikt og kontroll over aktuelle avvik.