Hva er et avvik?


I ethvert kvalitetssystem er det viktig at bedrifter tilrettelegger for føring av avvik. Avvik kan være et resultat av ulike årsaker, inkludert klager, tilbakekallinger og resultater av en inspeksjon. Avvik kan defineres som uønskede hendelser som har ført til skade på mennesker, miljø og utstyr. Avvikshåndtering handler derfor om å oppdage, melde skriftlig fra, rette opp og forebygge for å forhindre at en uønsket hendelse inntreffer flere ganger eller i det hele tatt.

Avvikshåndtering med NEXT

NEXT ønsker å digitalisere byggebransjen og med det også gjøre det enklere å føre avvik. I vårt kvalitetssystem er det enkelt å føre avvik, enten man er ute i feltet eller inne på kontoret. Avvik blir fulgt opp og ingenting blir glemt. Dere kan derfor være sikre på at dere holder dere innenfor reglene som gjelder registrering av avvik på byggeplasser.

Komplette rapporter

Fullstendige avviksrapporter kan i en felles pdf-fil inneholde formell informasjon om avviket, men også tilhørende e-postkommunikasjon og vedlegg. Når du må rapportere, trenger du ikke lete etter data i innboksen og på skranken. Det vil være riktig, og du vil spare mye tid.

Digital sporbarhet

All kommunikasjon er sporbar til mottakere, datoer, klokkeslett, vedlegg osv. Hvis det er en diskusjon om avvik og ETA på slutten av prosjektet, har du fullstendig dokumentasjon og er dermed i førersetet.

Kontroll over situasjonen

Alle data om avviket på ett sted. Mange markeringsfelt og klare fargemarkeringer advarer når kunden henger etter med tilbakemeldinger. Til tross for mange avvik og tilhørende ETA, har du fortsatt full kontroll over situasjonen.

Om avvikshåndtering

I Next Project’s avviksmodul samler vi alle former for avvik, uansett om det er justerte tegninger, arbeidsmiljø, leveringsproblemer eller tilleggsordrer.

  • Avvik som forårsaker kostnadseffekt kan generere en tilsvarende ETA med ett klikk.
  • E -postmaler for enkel kommunikasjon med klienten og andre eksterne parter, for eksempel UE eller konsulenter.
  • Kommunikasjon via e-post håndtert via Next Project kan spores angående mottakere, datoer, klokkeslett osv. direkte i avviksmodulen.
  • Direkte lenke til dokumenter og vedlegg, som selvfølgelig også enkelt kan legges ved på e-post.
  • Avviksrapport (inkludert gjeldende kommunikasjon og vedlegg) og en samlet avviksjournal i henhold til bransjestandarder.
  • Merkingsfeltets status, avvikstype, økonomisk innvirkning (Ja / Nei) og klassifisering (referanse til NS) gir en veldig god oversikt og kontroll over aktuelle avvik.