Arbeidsordresystem for arbeidsordre

Next Project’s ordresystem hjelper servicefirmaer og håndverkere med å spare penger og frigjøre verdifull tid. Vårt ordresystem hjelper deg med å holde oversikt over alle oppgavene dine.

Med et velfungerende arbeidsordresystem unngår du unødvendig papirarbeid. All rapportering av tid og materiale blir plutselig veldig enkel.

Denne enkelheten utelukker ikke detaljrikdommen – tvert imot! Med Next Project’s arbeidsordresystem for arbeidsordrer kan du enkelt legge ved bilder, tegninger, sjekklister, dokumenter og annet materiale.

Mobilapplikasjon – iOS / Android

Next Project har utviklet en mobilapplikasjon for iOS og Android som håndterer all håndtering av arbeidsordrer.

Bruker du mye administrativ tid på å administrere arbeidsordrene dine?
Med Next Project-systemet for arbeidsordrer trenger verken du eller feltpersonalet bruke mye tid på å håndtere arbeidsordrene dine.

Føles det vanskelig å få oversikt og holde kontroll over jobbene?
Next Project hjelper deg med å få full kontroll over statusen til hver jobb. I tillegg kan kunden få tilgang til gjeldende ordre hvis du ønsker det.

Vil det være mye unødvendig reising for å hente og levere ordre? Med Next Project arbeidsordresystem unngår du det! Digital ordrehåndtering betyr at antall transporter er minimalt.

Skjer det at du gjør innkjøp og fakturerer kunden før du selv har mottatt leverandørfakturaen? Få full kontroll over alle fakturaer med Next Project arbeidsordresystem.

Next Project hjelper deg med hele flyten:

 • Ordreregistrering
 • Raportering på tid og egne ressurser
 • Endringsmeldinger
 • Bilder
 • Sjekkliste
 • Innkjøp av materialer
 • Fakturering

Du følger ordrene dine i sanntid, og alt blir håndtert helt digitalt, uten et eneste stykke papir. I tillegg er alle detaljer inkludert i faktureringen. Unngå bekymringer med papirer som er igjen i benlommene eller i bilene!

Registrer, planlegg og distribuer arbeidsordre

Next Project hjelper deg med å registrere, planlegge og distribuere hver arbeidsordre. Du kan velge å distribuere dem til arbeidslag eller til en individuell serviceperson.

 • Arbeidsordren kan lages på kontoret og sendes ut til feltpersonalet.
 • Det er også mulig å lage arbeidsordren på mobil i felt.
 • Ordren kan planlegges i en grafisk kalendervisning eller i en matrise som ligner på et vanlig regneark.
 • Mulighet for å la arbeidsleder ha mobil tilgang til alle ordrene for gruppen sin.
 • I tilfelle det er en tilbakevendende arbeidsordre, garantiinspeksjon eller lignende, er det bare å legge til en påminnelse. Deretter genererer systemet en e-post automatisk når datoen nærmer seg.

Mobil arbeidsordreliste

Next Project’s arbeidsordresystem er mobilt. Når feltpersonalet merker av ordrelisten, kan du følge ordrestatusen i sanntid på kontoret.

 • Hver servicemann ser bare sine egne ordrer med mindre annet er oppgitt.
 • Lag en gruppe med servicefolk hvis du vil at medlemmene skal kunne se alle bestillinger.
 • Ordrelisten i mobilen kan sorteres etter dato, klokkeslett, prosjekt / kunde og i nummerrekkefølge. Ordrelisten fungerer derfor samtidig som en veldig fleksibel «gjøremålsliste».
 • Filtrer ordrene etter status for å holde oversikt over hva som er igjen å gjøre. Gruppen har sin egen fane der ordrene vises.
 • Bruk gruppen hvis du har fullført den vanlige oppgaven din, men har noen timer igjen til slutten av dagen. Bare åpne gruppeordre og velg en jobb i mengden!
 • Det er mulig å registrere adresse eller GPS-koordinater direkte i bestillingen. Da kan du enkelt åpne opp et kartbilde i appen.
 • Mens personalet jobber gjennom ordrelistene, oppdaterer de enkelt statusen til for eksempel «Ferdig», «Ferdig, avventer leverandørfaktura», «STOPP – sprengning kreves» og så videre.
 • Du kan selv bestemme hvilke statusmeldinger som skal være i Next Project’s app.
 • Spor ordrestatus i sanntid fra kontoret.

Gi kunden tilgang til gjeldende ordre

Mange ganger kan kommunikasjon med kunden være minst like krevende som den interne rapporteringen. Ved hjelp av Next Project’s løsning for arbeidsordre sparer du tid på mange av de mest tidkrevende kundekontaktene.

 • Fra Next Portal gir du kunden tilgang til gjeldende ordre. Glem alle unødvendige og tidkrevende e-poster. Siden kunden kan følge bestillingen i sanntid, kan han også godkjenne den digitalt før fakturering.
 • Hvis du gir kunden tilgang til en mobilinnlogging, kan de registrere eller legge til info i nye bestillinger direkte i feltet. Kunden kan legge til informasjon som beskrivelse, GPS-koordinater og bilder.
 • Kunden kan endre status til for eksempel «Klar for utførelse» eller «Be om et tilbud». Etter det kan entreprenøren fortsette med jobben etter kundens ønsker.

Sjekklister, dokumenter og bilder

Next ordresystem gjør det mulig å ta all dokumentasjon ut i felt. Med digitale sjekklister unngår du alt bryet med å plukke papir.

 • Ved hjelp av mobilenheten får du alltid fullstendig dokumentasjon om jobben ute i felten. Dette kan være tegninger eller monteringsanvisninger, men også bilder fra avvik eller befaringer.
 • Next arbeidsordresystem har en papirløs sjekkliste som kan sjekkes av direkte i mobilen. Når alt papiret plukkes bort, får du fullstendig dokumentasjon på jobben ved å trykke på en knapp.

Fakturadokumentasjon klar på stedet

Next’s arbeidsordreprogram reduserer administrative byrder. Arbeidsordresystemet utarbeider fakturadokumentasjonen automatisk.

 • Servicepersonalet plukker direkte fra á-prislisten. Dette skaper både inntekter og kostnader i sanntid og på stedet.
 • De vanligste produktene / elementene håndteres i en snarveiliste som er tilgjengelig rett bak ordren.
 • Fakturadokumentasjonen vil være klar samtidig som oppdraget blir registrert som fullført. Etter at servicemannen har lukket saken, er det ofte ikke behov for ytterligere utarbeidelse av fakturadokumentasjonen.
 • Arbeidsledelsen kan supplere fakturaen og godkjenne den slik at den kan sendes til kunden.
 • Appen støtter signering av faktura direkte på mobilenheten.

Kontakt oss hvis du vil snakke mer om Next Project som et verktøy for arbeidsordresystemer. Vi deler gjerne hva referansekundene våre har å si!