Mobilt arbeidsordresystem for arbeidsordre innen byggebransjen

Next Projects arbeidsordresystem hjelper servicebedrifter og håndverkere med å spare penger og frigjøre verdifull tid. Ordresystemet hjelper deg med å holde oversikt over alle oppgavene dine.

Med et velfungerende arbeidsordresystem for bygg og anlegg unngår du unødvendig papirarbeid. All rapportering av tid og materiale blir plutselig veldig enkelt.

Denne enkelheten utelukker ikke detaljer – tvert imot. Med Next Projects system for arbeidsordrer kan du enkelt legge ved bilder, tegninger, sjekklister, dokumenter og annet materiale.

Arbeidsordre-app – iOS/Android

Next Project har utviklet en mobilapplikasjon for iOS og Android som håndterer alle arbeidsordrer.

Bruker du mye tid på å administrere arbeidsordrene dine?
Med Next Project-systemet for arbeidsordrer trenger verken du eller feltarbeiderne å bruke mye tid på å håndtere arbeidsordrer.

Føles det vanskelig å få oversikt og ha kontroll over jobbene?
Next Project hjelper deg med å få full kontroll over statusen for hver jobb. I tillegg kan kunden få tilgang til gjeldende ordre hvis du ønsker det.

Blir det mye unødvendig reising for å hente og levere ordrer?

Med Next Projects arbeidsordresystem unngår du det. Digital ordrehåndtering sørger for å minimere antall transportrunder.

Skjer det at du gjør innkjøp og fakturerer kunden før du selv har mottatt leverandørfakturaen?

Få full kontroll over alle fakturaer med Next Projects arbeidsordresystem for bygg.

Next Project hjelper deg med hele flyten:

 • Ordreregistrering
 • Rapportering av tid og egne ressurser
 • Endringsmeldinger
 • Bilder
 • Sjekkliste
 • Innkjøp av materialer
 • Fakturering

Du følger ordrene dine i sanntid, og alt blir håndtert digitalt, uten et eneste stykke papir. I tillegg er alle detaljer inkludert i faktureringen. Unngå bekymringer med papirer som ligger gjemt i lommer eller biler.

Registrer, planlegg og distribuer arbeidsordrer

Next Project hjelper deg med å registrere, planlegge og distribuere hver enkelt arbeidsordre for byggeprosjektene dine. Du kan velge å distribuere dem til en arbeidsgruppe eller en enkelt serviceperson.

 • Arbeidsordrer kan lages på kontoret og sendes ut til feltarbeidere.
 • Det er også mulig å lage arbeidsordrer på mobilen ute i feltet.
 • Ordren kan planlegges i en grafisk kalendervisning eller i en matrise som ligner på et vanlig regneark.
 • Mulighet for å la arbeidsleder ha mobil tilgang til alle ordrer for gruppen sin.
 • For tilbakevendende arbeidsordrer, inspeksjoner eller lignende trenger du bare å legge til en påminnelse. Deretter sørger systemet for automatisk arbeidsordrehåndtering ved utsendelse av e-post når datoen nærmer seg.

Mobil arbeidsordreliste

Next Projects arbeidsordresystem er mobilt. Når feltarbeidere merker av ordrelisten, kan du følge ordrestatusen i sanntid fra kontoret.

 • Hver servicearbeider ser bare sine egne ordrer med mindre annet er oppgitt.
 • Lag en gruppe med servicearbeidere om du vil at medlemmene skal kunne se alle bestillinger.
 • Ordrelisten på mobilen kan sorteres etter dato, klokkeslett, prosjekt/kunde og i nummerert rekkefølge. Ordrelisten fungerer derfor samtidig som en veldig fleksibel gjøremålsliste.
 • Filtrer ordrer etter status for å holde oversikt over hva som gjen står å gjøre. Gruppen har sin egen fane der ordrene vises.
 • Bruk gruppen hvis du har fullført de vanlige oppgavene dine, men har noen timer igjen på slutten av dagen. Det eneste du trenger å gjøre er å åpne gruppeordrer og velge en jobb i mengden.
 • Det er mulig å registrere adresse og GPS-koordinater direkte i bestillingen. Da kan du enkelt åpne opp et kartbilde i appen.
 • Mens personalet jobber seg gjennom ordrelistene, oppdaterer de enkelt statusen til for eksempel «Ferdig», «Ferdig, avventer leverandørfaktura», «STOPP – sprengning kreves» og så videre.
 • Du kan selv bestemme hvilke statusmeldinger som skal vises i Next Projects appen.
 • Følg ordrestatus i sanntid fra kontoret.

Gi kunden tilgang til gjeldende ordre

Mange ganger kan kommunikasjonen med kunden være minst like krevende som den interne rapporteringen. Ved hjelp av Next Projects løsning for arbeidsordrer sparer du tid på mange av de mest tidkrevende kundekontaktene.

 • Fra Next Project-portalen gir du kunden tilgang til aktuelle ordrer. Glem alle unødvendige og tidkrevende e-poster. Siden kunden kan følge bestillingen i sanntid, kan de også godkjenne den digitalt før fakturering.
 • Hvis du gir kunden tilgang til en mobilinnlogging, kan de registrere eller legge til info i nye bestillinger direkte fra feltet. Kunden kan legge til informasjon som beskrivelse, GPS-koordinater og bilder.
 • Kunden kan endre status til for eksempel «Klar for utførelse» eller «Be om et tilbud». Etter det kan entreprenøren fortsette med jobben etter kundens ønsker.

Sjekklister, dokumenter og bilder

Next Projects ordresystem gjør det mulig å ta med alt av dokumentasjon ut i feltet. Med digitale sjekklister unngår du alt bryet med manuelle og papirbaserte løsninger.

 • Ved hjelp av mobilen får du alltid fullstendig dokumentasjon om jobben ute i feltet. Dette kan være tegninger eller monteringsanvisninger, men også bilder fra avvik eller befaringer.
 • Arbeidsordresystemet har en papirløs krysses som kan sjekkes av direkte i mobilen. Når papirbunken, får du fullstendig dokumentasjon på jobben ved å trykke på en knapp.

Fakturadokumentasjon klar på stedet

Next Projects program for arbeidsordrer sparer deg for administrativt arbeid. Arbeidsordresystemet utarbeider fakturadokumentasjonen automatisk.

 • Servicearbeidere plukker direkte fra à-prislisten. Dette skaper både inntekter og kostnader i sanntid og på stedet.
 • De vanligste produktene/elementene håndteres i en snarveiliste som er tilgjengelig rett bak ordren.
 • Fakturadokumentasjonen vil være klar samtidig som oppdraget blir registrert som fullført. Etter at servicearbeideren har lukket saken, er det ofte ikke behov for ytterligere utarbeidelse av fakturadokumentasjon.
 • Arbeidsledelsen kan supplere fakturaen og godkjenne den slik at den kan sendes til kunden.
 • Appen støtter signering av faktura direkte på mobilenheten.

Opprett arbeidsordrer for bygg og anlegg med Next

Kontakt oss hvis du vil snakke mer om Next Projects arbeidsordresystem. Vi deler gjerne hva referansekundene våre har å si.