CHECKD og Catendas nye integrasjonsavtale skal åpne for bedre registrering av funn ute på byggeplass, og skal forenkle overgangen fra tegninger til BIM på byggeplass og i rehabilitering.

– CHECKD har i lengre tid ønsket å kunne koble kommunikasjon og oppgavehåndtering til en BIM-modell bygget på åpne standarder. Vi ser at Bimsync og deres API gjør dette mulig, og forenkler våre kunders overgang fra plantegninger til modeller, sier Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CEO i CHECKD i pressemeldingen.

Partene peker på at samarbeidet skal bidra til økt effektivitet ved å digitalisere og forbedre den digitale tvillingen gjennom livsløpet.

– Kunden kan logge avvik og hente ut rapporter direkte fra modellen. Når avvik blir tilgjengelig både i felt og på kontor, oppnår man en sømløs samhandling på byggeplass. Denne integrasjonen introduserer digitale arbeidsprosesser og visuell kommunikasjon i byggeprosjekter på en brukervennlig måte, skriver de i meldingen.

CHECKD er en viktig brikke i økosystemet for samhandlingsplattformen Bimsync. Vi ønsker å integrere med gode aktører som ser verdien å gjøre data tilgjengelig gjennom hele livsløpet til bygget i et åpent format. Å senke terskelen for at flere tar i bruk BIM på byggeplass gjennom en god avviksløsning som CHECKD er spennende, og vil bidra til at flere ser fordelen med digital arbeidsflyt, sier Einar Gudmundsson, COO i Catenda.

Link til original artikkel fra Bygg.no

Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CEO i Checkd, Einar Gudmundsson, COO i Catenda, Rupert Hanna, CPO i Catenda og Cathrine Bore, COO i Checkd. Foto: Julien Benoit, Catenda