Riving og betongteknologi

Forretningssystemet som forenkler administrasjonen for riving og betongteknologiselskaper

Next Project har et stort antall selskaper som arbeider med riving, boring og betongteknologi. En av årsakene er garantert at det i denne nisjen er veldig viktig å daglig fange opp det som skjer på arbeidsplassen. Ellers er det stor risiko for at du går glipp av fakturering og / eller har tungvint administrativt arbeid for å sette sammen utført arbeid, og å sortere ut eventuelt tilleggsarbeid som må rapporteres separat.

Når det gjelder riving, er det mange fellesnevnere med anleggsbransjen, dvs. veldig maskinintensivt og mye arbeidstid, og ikke sjelden er våre eksisterende kunder engasjert i disse aktivitetene parallelt.

Stansing og saging har sine helt egne problemer ved at de har en rekke unike parametere å holde styr på; type materiale og armering, antall hull, hulldybde, antall sagede meter osv. Det er dermed ikke helt greit å rapportere dette slik at du kan få både oppfølging og fakturering direkte fra feltet. Gjennomtenkte prislister er en veldig god støtte i dette arbeidet.

Next Project har mange av de nødvendige funksjonene, samtidig som den hjelper deg med grunnleggende krav til prosjekt- og ordrehåndtering, integrering med økonomi og lønn, tidsrapportering og bookede timer, leverandørfakturaer, kostnader, inntekter, kundefakturaer, mobilitet, dokumentasjon, etc.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du vil diskutere videre om Next Project som et verktøy for din virksomhet, eller hvis du vil lytte med referansekunder i området. Kontaktinformasjon finner du her.