Prosjekt- og forretningssystem for installasjons- og servicevirksomheter

Forenklet administrasjon med Next Project prosjekt og forretningssystem

Next Project har en funksjonalitet spesielt utviklet for selskaper som jobber med installasjon og service.  Når det gjelder grunnleggende funksjoner angående prosjekt- og ordrehåndtering, skiller ikke installatørene seg vesentlig fra andre håndverkere. Du jobber med både større faste prisforpliktelser og mindre servicejobber, akkurat på samme måte som byggherrene.

«Da vi så Next Project, innså vi at vi ikke bare kunne få hjelp til å komme igang med mobil tidsrapportering, men også forenkle vår ordrehåndtering og fakturering ved hjelp av systemet» – Bo-Staffan AnderssonEkonomicontroller, Sandbäckens.

Når det gjelder forskjellige former for løpende forpliktelser, varierer imidlertid metoden for betaling av brukt materiale. På strøm- / telekomsiden kan dette være ledninger eller elektroniske komponenter, og på VS-siden kan rørdeler eller tilkoblinger hentes fra bilen eller fra lageret og genererer dermed ikke en ordrespesifikk faktura fra grossisten.

Samtidig fungerer mange installatører som forhandlere av grossistenes artikler / materialer og fakturerer dermed også på artikkelnivå på en helt annen måte enn på konstruksjons- og anlegg. Mange ganger består en betydelig del av installatørenes virksomhet av varesalg, og det er dermed lagt mye energi i å automatisere håndteringen av varene, spesielt i forbindelse med fakturering.

For større installasjonsselskaper er det av største betydning at kjøpene ikke bare håndteres effektivt, men også leder selskapet til grossisten som kan tilby den beste prisen for den aktuelle kontrakten. For å støtte dette er NEXT integrert med Symbrio, den markedsledende leverandøren av innkjøpssystemer for installasjonsindustrien. Integrasjonen innebærer at kjøp administreres fullt ut i Symbrio, men at priser til kunden og videre håndtering av varene, inkludert fakturering og oppfølging, skjer i NEXT.

I tillegg til de ovennevnte skreddersydde funksjonene, har Next Project alle de spesifikke funksjonene du kan forvente fra et profesjonelt prosjekt og forretningsverktøy. De grunnleggende funksjonene inkluderer prosjekt- og ordrehåndtering, integrering med økonomi og lønn, tidsrapportering / bookede timer, leverandørfakturaer, endringsmelding, budsjett / prognose, kostnads- og inntektsoppfølging, kundefakturaer, bilder og dokumenter, tids- og ressursplanlegging, grunnlag for påfølgende fortjenesteinntekter, etc.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du vil diskutere videre om Next Project er et passende verktøy for din virksomhet, eller hvis du vil lytte med referansekunder i området. Kontaktinformasjon finner du her.