Enterprise

Fleksibelt prosjekt- og forretningssystem for byggefirmaer

Entreprenørprosessen er relativt kompleks, ettersom den inkluderer en rekke forskjellige underelementer og mange forskjellige profesjonelle roller. Mye av behovet for dokumentasjon hos byggekunder er drevet av lovkrav og krav fra sluttkunder.

All administrasjon samlet på ETT sted

Nedenfor finner du de generelle funksjonene i Next Project som brukes av byggefirmaer. Next Projects bredde gjør det mulig å samle store deler av prosjektadministrasjonen på ETT sted. Det både forenkler og effektiviserer arbeidet betraktelig.

 • Dokumentasjonsstøtte
 • Kontroll av prosjekt/prosjektledelse/roller
 • Prosjekttillatelser
 • Innkjøp og innkjøpsplanlegging (beta)
 • Prosjektøkonomi/oppfølging
 • Budsjett/prognose/suksessiv fortjeneste
 • Tidsrapportering og attestering
 • Avvik – spørsmål/svar (alfa)
 • Håndtering av endringsmeldinger
 • KS-støtte/sjekklister
 • Leverandørfakturahåndtering/kostnadsfordeling
 • Integrasjoner økonomi/lønn
 • Mobilitet/skyløsninger
 • Portal/samarbeid om å dele informasjon
 • Fakturering

Prosjektøkonomi

På store entrepriser er kostnadskontroll, budsjettoppfølging og effektiv håndtering av endringsmelding svært høyt prioritert. Hvis du har jobbet hos et av de landsomfattende entreprenørselskapene, vil du kjenne deg igjen. Prognosemodulen i Next Project følger nøyaktig prinsippene for avstemming, prognoser og tilknytning til suksessiv fortjeneste som er standard i bransjen.

Importmuligheter fra beregningsprogrammene BidCon, MAP og Wikells i kombinasjon med integrasjon med økonomisystemet betyr et minimum av manuelt arbeid og at prosjektøkonomien kontinuerlig oppdateres i bakgrunnen. Selv leverandørfakturaer finner automatisk det rette prosjektet i Next Project uten manuell håndtering.

Gjennom Next Project mobilklient mottar du registrerte timer daglig, slik at du kan sjekke mot budsjetterte timer med reelle resultater i samtid.

Innkjøps- og innkjøpsplanlegging

I Next Project vil du kunne administrere hele innkjøpsprosessen fra anbud til ferdig prosjekt. Innkjøpsmodulen støtter også dokumenthåndtering. Du kan f.eks. lage anbudsmaler med autofyllfunksjon for enkelt å distribuere anbud til leverandører.

Innkjøp testes for tiden i beta-fase og vil bli lansert i Q1 / Q2 2021.

Dokumentasjon, KS, sjekklister og egenkontroller

Hvis du er sertifisert i henhold til BF9K, Povel eller et annet ISO-basert system, vil du finne full støtte for håndtering av dokumentmaler, inkludert muligheten til å fylle ut prosjektdokumentene med informasjon fra Next Project-prosjektet. Dokumenter og sjekklister kan gjøres tilgjengelig på mobil eller distribueres til portal for eksterne aktører som kunder, UE, konsulenter eller leverandører. Les mer om hvordan tjenesten vår DocOnline tilrettelegger for dokument- og malhåndtering.

Dagbok og ETA

Dagbok og ETA-håndtering følger de vanlige rutinene i bransjen for rapportering til bestiller. Dagboken kan håndteres på en mobil enhet og enkelt suppleres med bilder tatt direkte på stedet.

«Vanlige» prosjektfunksjoner

I tillegg til de spesifikke funksjonene som er beskrevet ovenfor for fastpriskontrakten, oppfyller Next Project naturlig nok alle grunnleggende krav du måtte stille til et profesjonelt prosjekt og forretningssystem. Du finner funksjoner som prosjekt- og ordrehåndtering, fullstendig integrasjon med økonomi og lønn, tidsrapportering og bookede timer, leverandørfakturaer, kostnader, inntekter, kundefakturaer, dokumentasjon, ressursplanlegging, tidsplan og så videre.

Next Project & Byggsamordnaren

Ved årsskiftet 2019/2020 slo Next Project seg sammen med Byggsamordnaren, som har prosjektledelsessystemet Byggsamordnaren (Les pressemeldingen her). Byggsamordnare er godt utbredt blant byggefirmaer i Sverige, hvor rundt 1300 selskaper bruker systemet i dag, og det har vært en industristandard i lang tid. Sammen er vi en ledende leverandør til store byggefirmaer (les mer om planen fremover).

Ta kontakt!

Vil du høre mer om verktøyene våre? Ikke nøl med å kontakte oss! Kontaktinformasjon finner du her.