6 typer sløsing og svinn i byggebransjen

På merittlisten i byggebransjen står en lang rekke banebrytende prosjekter som viser ingeniørkunst på sitt aller ypperste. Dessverre skrives denne listen fortsatt med “blyant og papir” – 4600 år etter at sivpenn og papyrus var standarden da de gamle egypterne satte opp noen ikke helt uimponerende steinkolosser.

På merittlisten i byggebransjen står en lang rekke banebrytende prosjekter som viser ingeniørkunst på sitt aller ypperste. Dessverre skrives denne listen fortsatt med “blyant og papir” – 4600 år etter at sivpenn og papyrus var standarden da de gamle egypterne satte opp noen ikke helt uimponerende steinkolosser.

Rapporter viser at over 50 % av tiden som brukes i bygge- og anleggsnæringen i USA, kastes bort som følge av svinn, ineffektivitet og feil.

Alt som kan fjernes uten at det går ut over verdien på jobben som gjøres for kunden, kan defineres som sløsing og svinn. Her er 6 typer sløsing/svinn som vanligvis forekommer på byggeprosjekter.

1. Feil

Ting som ikke ble gjort riktig første gang og må rettes opp, skiftes ut eller gjøres om igjen. Det være seg et gulvmateriale som ikke blir forskriftsmessig installert, eller en ferdig oppsatt vegg som blir påført skade av en elektriker.

Ikke alle feil kan rettes opp heller, og da er det spesielt viktig med kvalitetssikring. Gjøres det feil med f. eks. innfestningsdetaljer for påhengsfasader, kan konsekvensene bli store.

2. Overproduksjon

Denne typen svinn dreier seg om for rask fremstilling av materialer, eller ekstrabestilling som følge av dårlig kvalitet – i motsetning til tankegangen om “akkurat i tide”, som går ut på å få produsert og levert riktig mengde materialer etter hvert som de behøves til byggingen.

Opphopning av materialer er å anse som sløsing, og det samme gjelder materialer som leveres for tidlig, siden det fører til for stort lagervolum (og dersom det oppstår endringer i plantegningene, blir det kanskje ikke bruk for materialene).

3. Gåing hit og dit

Her er det snakk om lite effektive arbeidsprosesser og dårlig logistikk, som fører til at folk må bruke unødvendig mye tid på f. eks. å lete etter et verktøy på avveie eller gå ekstra mange meter att og fram som følge av at byggeplassen er dårlig utformet.

4. Frakt/transport

Unødvendig flytting av materialer eller utstyr – f. eks. fra en byggeplass til en annen, eller fra et materiallager til en midlertidig oppbevaringsplass for materialene, og deretter videre til selve stedet der arbeidet utføres.

En slik type sløsing/svinn kan man ikke unngå helt og holdent. Men det bør brukes minst mulig tid på frakting av materialer og utstyr frem og tilbake, da det bare skaper forsinkelser i byggeprosessen og dessuten utsetter materialer og utstyr for potensielle skader.

5. Venting (dødtid)

Mannskap som venter på at materialer og utstyr skal leveres, eller at en foregående aktivitet skal fullføres. Det samme gjelder for aktører (på kontoret eller i felt) som venter på dokumentasjon/informasjon og oppdateringer, eller når lønningskontoret må sitte og vente på manuelle timelister.

6. Ferdigheter og kompetanse som ikke kommer til sin rett

Når folk ikke får tatt i bruk ferdighetene, kreativiteten og kunnskapen de har. Håndverkerne dine er det mest verdifulle du har, og de bør få slippe til og bidra med sin kompetanse i situasjoner der det er aktuelt.

Kommunikasjonen må revolusjoneres

Forhåpentligvis vil de ovennevnte eksemplene gi deg ideer til å få opp produktiviteten på dine byggeprosjekter.

Ikke minst er dårlig kommunikasjon og manglende kontroll en stor utfordring. Bransjen opererer fremdeles med blyant og papir (+ litt SMS og e-post) i kommunikasjonen mellom kontoret (hvor alle sitter og styrer) og byggeplassen (hvor de fleste feilene faktisk gjøres). Chalmer i Sverige har flere gode rapporter på svinn, ineffektivitet og feil i byggebransjen.

Jeg mener at kommunikasjonen må revolusjoneres. Resultatet av dette vil bli bedre forståelse av prosessene, og dessuten bedre kontroll.

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift