10 ideer til å forbedre kommunikasjonen i byggebransjen

Alle som har kjennskap til byggebransjen, kan saktens være enig: Kommunikasjon kan enten være et kjempeproblem eller en nøkkel til suksess gjennom hele byggeprosessen.

Dårlig kommunikasjon kan ramme byggebransjen på flere områder, med en rekke uheldige konsekvenser for byggeprosessen som sådan og resultatene av den. Det kan ha negativ innvirkning på fremdriften i prosjektet, kvaliteten på sluttresultatet, det juridiske aspektet, budsjettrammen og til og med folks sikkerhet.

Det kan oppstå misforståelser rett og slett på grunn av utydelig håndskrift, ulik terminologi og fagsjargong, feil bruk av begreper, eller ufullstendige tegninger og dokumenter. Mangfold er en berikelse på de fleste byggeplasser, men kultur- og språkforskjeller kan også føre til forvirring og feil.

Studier viser at selv to personer som snakker samme språk, kan ha vansker med å kommunisere skikkelig, på grunn av ulik semantikk (ordets betydning) og fortolkningsforskjeller. Tatt i betraktning alle disse variablene som potensielt kan ha innvirkning på sluttresultatet, er det ikke vanskelig å skjønne at penn og papir eller utdatert teknologi simpelthen ikke er bra nok.

Å velge kvalifiserte entreprenører og arbeidere gjør kommunikasjonen lettere og mer effektiv for hele arbeidsteamet.

  • Sørg for at god tilkobling og fungerende nettverk er tilgjengelig på byggeplasser som ligger avsides til.
  • Oppmuntre til tilbakemelding. All tilbakemelding fra sentrale aktører har noe å si, det være seg fra arkitekter, entreprenører eller byggearbeidere. Sørg for at tilbakemeldingen blir oppfattet og forstått begge veier, og følg den opp.
  • Kontinuerlig opplæring. Legg til rette for kontinuerlig opplæring i nytt utstyr, ny programvare, nye apper, sikkerhetsfunksjoner, reguleringer og beste praksis i prosjektstyring, både på og utenfor byggeplassen.
  • Kvalitet og oppgraderinger. Bruk programvare for dokument- og tekstbehandling som holder styr på utbedringer og endringer i alle fasene av prosjektet, for alle interessenter.
  • Klart og tydelig. Skriv korrekt, unngå slanguttrykk, uttrykk deg konkret, lettfattelig og leselig. Mener du en spade, så skriv spade – ikke arbeidsredskap.
  • Få på plass tydelige kommunikasjonskanaler og en kommandokjede for beskjeder og utveksling av informasjon.
  • Gjenta og understrek. Gi beskjeder på ulike måter for å sikre bedre forståelse.
  • Enheter og teknologi. Det er viktig å bruke oppdaterte prosjektstyringssystemer som er tilpasset alle typer enheter.
  • Tospråklighet. Finn ut om det er nødvendig med andrespråk eller tredjespråk, og hvordan disse kommer til bruk spesielt innenfor sikkerhetsarbeid og logistikk.

Ved å være obs på disse få punktene kan du unngå noen av de vanligste feilene og misforståelsene som oppstår på grunn av dårlig kommunikasjon. Når et arbeidsteam klarer å utveksle konsepter og ideer tydelig og effektivt, vil ting gå på skinner

Les hva våre kunder sier

Oppdag hvordan Next revolusjonerer prosjektledelsen din – les referansene våre og dra nytte av fordelene med Next.

Med Next Field har vi forenklet våre arbeidsprosesser

Struktur og orden for Lindstams Bygg med nytt prosjektverktøy tilpasset konstruksjon

Slik fikk Sandbäcken mer tid og mindre administrasjon

Før Next Field hadde jeg ofte full innboks med mye ulest e-post

Teamet vårt er her for å hjelpe deg

Book en demo med én av våre eksperter og la oss vise deg hvordan Next kan hjelpe din bedrift