Next One Technology presenterar rapport om byggföretagarens digitaliseringsresa – tre steg för ökad produktivitet

Pressmeddelande 18 april 2023

Next One Technology (Next) har tagit fram en rapport som behandlar de mindre och medelstora byggföretagens resa mot en digitaliserad vardag. En viktig aspekt med arbetet var att förstå hur dessa företag nyttjar digitala hjälpmedel för att få ut maximal affärsnytta. Undersökningen har mejslat ut tre logiska steg som byggföretagaren kan ta för att förbättra sin verksamhet och öka produktiviteten.

Next ville undersöka hur digitala verktyg används av mindre och medelstora byggbolag, i vilka arbetsmoment och hur man uppfattar nyttan av verktygen.

– Rapporten är till både för byggbolag och branschen för samhällsbyggnad och för oss som tillhandahåller digitala systemlösningar. Vi vill veta mer om hur verktygen nyttjas och vad det innebär för verksamheten och företagarna själva, berättar Johan Jarskog, vd på Next One Technology.

Mindre och medelstora bolag i fokus

Undersökningens fokus ligger på verksamheter med mindre än 200 anställda.

– Transformationen av arbetsuppgifter från analogt till digitalt påverkar alla, oavsett storlek på företag. Mindre företag kan minimera administrationsbördan och få därmed få möjlighet att växa på ett strukturerat sätt utan att behöva släppa fokus på kunden och på byggprojekten, menar Johan Jarskog.

Tänk större från början

Samtidigt belyser han vikten av att företag som satsar digitalt bör göra det helhjärtat och investera i system som kan växa med verksamheten. Täta byten av affärssystem kan bli kontraproduktivt eftersom det är både dyrt och tidskrävande, menar Johan Jarskog.

Utifrån urvalet i undersökningen är det tydligt att de flesta får ut både mer och mer relevanta data tack vare löpande digital inrapportering, men Johan Jarskog poängterar att många byggföretag kan göra ännu mer med de verktyg som finns tillhanda:

– Vi ser att många fortfarande inte använder den data man samlat in i beslutsunderlag. Att digitalisera sin verksamhet, det gör man främst utifrån att man vill spara tid till andra arbetsuppgifter i verksamheten och för att skapa en mer lönsam affär på sikt. Då blir det viktigt att använda datan för framtida vidareutveckling.

Aldrig försent att börja

Johan betonar också att aldrig är försent att börja sin digitala resa.

– Med rätt val av verktyg här och nu så finns det stora möjligheter att komma ikapp konkurrenter som redan påbörjat sin digitaliseringsresa eftersom dagens verktyg är mer kraftfulla och användarvänliga än de som kom för fem år sedan.

Tre tydliga steg

Rapporten visar på tre naturliga digitaliseringssteg som blir en direkt effekt av att investera i digitala verktyg:

1) Få koll på läget genom att samla data på plats – varje dag
Skapa kontroll över läget här och nu genom att samla in data som sedan kan användas i framtida beslutsfattande.

2) Effektivisera och dokumentera affärskritiska processer
Med ett väldokumenterat arbetsflöde kan fakturor, avvikelser och ändrings-, tilläggs- och avgåendearbeten tydliggöras och rapporteras löpande för kunden. Det bygger förtroende och minskar risken för missförstånd och framtida konflikter.

3) Bättre och snabbare ekonomisk uppföljning
Förutom att enklare fakturera för allt jobb som är utfört kan även projektens status och relevanta nyckeltal följas upp. Projekt som drar över på tiden och kostnader blir snabbt synligt och det finns mer tid att styra projekten i rätt riktning igen.

Den fullständiga rapporten från Next One Technology finns att ladda hem här.

Vid frågor kontakta:

Johan Jarskog
Johan.jarskog@next-tech.com
+46 73 6999492

Ta en snabb titt på Next Insights

Inte övertygad om vad Next Insights kan göra för er verksamhet? Läs mer här eller boka en demo direkt så visar vi dig.

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag