Next Insights


Gör analys av din ekonomi i realtid

Analysera ekonomisk data i realtid från dina byggprojekt med Next Insights. Få djupare insikter och fatta bättre beslut med din data.


Förenklad datavisualisering och projektadministration

Next Insights ger dig en visuell bild av ekonomiska nyckeltal (KPI:er) för alla dina projekt i realtid. Genom att förenkla processen med att samla in data från flera projekt sparar du tid. Samtidigt får du en övergripande och översiktlig vy över din verksamhet. Utforska projektinformation, utvärdera kvalitén i projekten och identifiera förbättringsområden.


Allt i ett och samma system


Mobil och fältanpassad kapacitet


Avancerad analys och rapportering


Sömlös integration och kompatibilitet


Anpassning och skalbarhet

Funktioner i Next Insights

Visualiseringar i realtid


Få enkel överblick över dina projekt genom att se dina finansiella KPI:er direkt genom visuella dashboards. Det ger dig löpande information om hur alla projekt går så att du kan fatta smartare beslut. Att ha din ekonomiska status direkt framför dig gör det möjligt att göra snabba analyser och fatta strategiska beslut.

AI-driven analys


Dra nytta av AI:s banbrytande förmåga för att gräva djupare in i din ekonomi. Den robusta AI från Next Insights fungerar i harmoni med det befintliga systemet och tillhandahåller ett lager av smart analys som kan tolka komplexa datauppsättningar, förutsäga trender och föreslå handlingsbara resultat.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en villkorslös demo för att ta reda på mer om vårt erbjudande.


Få tillgång till aktuell data direkt för att göra analyser i realtid


Next Insights förenklar för dig genom att ta bort krånglet med administration och månatlig rapportering. Du får direkt tillgång till uppdaterade siffror vilket gör att du sparar den tid du annars behöver lägga på att ta fram siffrorna manuellt. Det ger dig en konkurrensfördel eftersom du kan fatta snabbare och mer exakta beslut.

Intuitiva dashboards med kraftfulla KPI:er


Att bygga egna dashboards kan vara tidskrävande och dyrt. Med Next Insights är du i gång direkt. Vår plattform ger dig färdiga dashboards som du kan anpassa efter dina specifika behov. Med våra användarvänliga dashboards navigerar du smidigt genom det som kan vara ekonomiskt komplext. Vi har tagit fram Next Insights utifrån den branschkunskap vi har. Det gör att du får de KPI:er som vi vet ger dig den bild du behöver över dina projekt.

25 års branscherfarenhet & över 3 000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next kan hjälpa ditt företag att lyckas genom att läsa våra referenser. Se de verkliga fördelarna och de framsteg du kan göra med Next.


Håll dig uppdaterad om branschen

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Med vår branschexpertis visar vi dig hur Next formar framtiden för byggbranschen.


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Docs kan hjälpa ditt företag.


Uppgifter

Dokumentera, hantera och fördela olika uppgifter och problem som uppstår i bygg- eller fastighetsprojekt på ett effektivt sätt med Next. Effektivisera hanteringen av uppgifter både under produktion och ledning, från början till slut.

Effektiv projektledning med smidig uppgiftshantering

Hantera den utmaning det innebär att hålla reda på olika uppgifter och problem i byggprojekt. Samla och hantera all relevant information på ett ställe och få en perfekt översikt och uppföljning. Garanterat bättre än traditionella metoder som papper och penna.
Detaljerad information för varje uppgift

Varje uppgift eller problem inkluderar plats (på ritningar eller andra kartor), dokumentation (anteckningar, länkar, foton etc.), ansvarig person, typ (avvikelse, kvalitetskontroll, miljö/säkerhet, inspektionsanmärkningar, etc.) och status.

Tydlig statusmarkering med färger

Uppgifter och problem tilldelas en färgkodad status för enkel uppföljning från början till slut. Färgerna indikerar olika stadier som grå (loggad), röd (tilldelad), gul (pågående), blå (avslutad) och grön (godkänd och avslutad).

Spårning av uppgifter och problem på ritningar

Precisera uppgifter och problem direkt på ritningar eller kartor, vilket ger ett tydligt visuellt sammanhang och hjälper till med korrekt, platsspecifik problemlösning.
Mobil tillgänglighet för alla

Oavsett din roll i projektet kan du få tillgång till information om uppgifter och problem när du är på språng. All rapportering är samlad under projektet i Next, vilket gör uppföljningen enkel från kontoret.

Tilldela personal och leverantörer uppgifter effektivt

Tilldela uppgifter och ansvar på ett effektivt sätt till personal och leverantörer för tydliga roller och förbättrat samarbete genom alla projektstadier.


Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Arbetsorder

Håll koll på alla dina projekt med Nexts arbetsordermodul. Med modulen slipper du krångligt pappersarbete, och det blir väldigt enkelt att rapportera tid och material.

Använd mobilen för effektiv arbetsledning

Upptäck fördelarna med att använda mobila appar med Nexts arbetsordermodul, tillgänglig för både iOS och Android. Du sparar massor av administrativ tid, får uppdateringar om jobbstatus direkt och kan enkelt hämta och lämna in arbetsordrar.
Registrera, planera och skicka arbetsordrar

Next hjälper dig att registrera, planera och skicka varje arbetsorder. Du kan välja att skicka dem till hela arbetslaget eller till enskilda tekniker.

Ge kunder tillgång till sina beställningar

Kommunikation med kunder kan vara utmanande. Med Nexts arbetsordermodul sparar du tid på många av de vanligaste formerna av kundkontakt.

Förbered fakturaspecifikationer på plats

Nexts arbetsordermodul minskar den administrativa bördan. Systemet förbereder fakturaspecifikationen automatiskt.
Mobil arbetsorderlista

Nexts arbetsordermodul är mobil. Kontorspersonal kan följa orderstatus i realtid medan fältpersonalen bockar av punkter på sin lista.

Komplett dokumentation med checklistor, dokument och foton

Nexts arbetsordermodul låter dig ta med all dokumentation till fältet. Med digitala checklistor undviker du papperskaos.


Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Foto och dokument

Nexts verktyg för bilder och dokument ger dig allt du behöver för att hantera projektrelaterat material. Det förenklar lagring, åtkomst och delning av viktig information, vilket säkerställer effektiv projektuppföljning.

Förenklad dokumenthantering och arkivering

Irriterar du dig över att leta efter foton, fakturor eller andra filer? Med Next kan du samla allt på ett ställe och komma åt det från både datorn och mobilen.
Smidig uppladdning och organisering av bilder

Next gör det enkelt att ladda upp och kategorisera foton, vilket håller dem välorganiserade och lättillgängliga.

Enkel delning och samarbete

Plattformen låter dig dela och uppdatera foton och dokument direkt, vilket förbättrar kommunikationen inom teamet.

Säker lagring och backup

Nexts system ger dig säker lagring och backup för att skydda dina data från förlust eller obehörig åtkomst.

Åtkomst och hantering från mobilen

Hantera dina dokument var som helst och när som helst med molnbaserad åtkomst, vilket underlättar arbete även när du är på språng
Anpassningsbara mallar för dokument

Skapa dokumentmallar som passar dina behov för att hålla dokumentationen enhetlig och effektiv.

Effektiv sökning och filtrering

Hitta snabbt rätt dokument eller foton med hjälp av våra sök- och filtreringsverktyg, vilket sparar tid och underlättar projektledningen.

Integration med andra verktyg

Plattformen integreras sömlöst med andra projektverktyg för en enhetlig användarupplevelse.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Tidrapportering

Effektivisera processen med att logga och hantera arbetstimmar med Next. Förbättra effektiviteten och noggrannheten din ekonomiuppföljning i alla dina projekt.

Öka effektiviteten och noggrannheten i tidshanteringen

Next Project är ett molnbaserat affärssystem som har en en stor modul för projektplanering. Det gäller både resursplaneringen och projektplaneringen som ersätter både whiteboarden och excelarket som ofta används idag. Använd Next för att effektivisera tidsregistreringen och få värdefulla analyser för att optimera projektets tidshantering.Tidrapportering via mobilen

På mindre än en minut kan du logga de timmar du arbetat med endast din smartphone. Denna information skickas sedan direkt till lönesystemet och loggas också som en kostnad på projektet i realtid. Detta gör att alla parter kan se vem som är skyldig vilket belopp, och hur projektet presterar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Alla rapporter skickas till rätt projekt i realtid

Godkänn timmar och se till att de bokförs mot rätt projekt. Istället för att jaga tidrapporter och material kan du koncentrera dig på att driva projektet framåt. Du har full kontroll över hur projektet går – i realtid – och kan också enkelt övervaka timmar jämfört med uppskattningen. Lägg enkelt till ritningar och arbetsordrar som kan visas direkt på mobilen.Dokumentera din arbetsdag på bara en minut

Med vårt mobila tidrapporteringsverktyg kan du enkelt och snabbt rapportera dina arbetstimmar från vilken plats som helst. Du kan göra dagboksanteckningar, rapportera problem och kopiera händelser från föregående dag för att spara tid. Enkelheten gör att arbetarna kan fokusera på att få jobbet gjort istället för att fastna i tidskrävande tidrapporter.

Ett system för allt

Fakturaspecifikationer, lönespecifikationer och uppföljning, allt i ett och samma system. På kontoret får du en utmärkt översikt över hur personalen i fält har rapporterat tid och material och den informationen ligger sedan till grund för fakturering och lön. Du kan enkelt påminna personalen om att registrera saknade timmar genom att skicka en SMS-påminnelse – med ett knapptryck. Du kan följa upp prognoser och den omfattande övervakningen underlättar vid projektets slut.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Checklistor

Genom att använda Next Fields modul för ”digitala formulär” underlättas mobilt användande av checklistor enormt. Du kan använda befintliga standardmallar, du kan göra egna checklistor, eller så kan vi hjälpa till att konvertera dina befintliga checklistor direkt till ett mobilt Next Field-format.

Öka kvaliteten i dina byggprojekt med våra checklistor

Next Project är ett molnbaserat affärssystem som har en en stor modul för projektplanering. Det gäller både resursplaneringen och projektplaneringen som ersätter både whiteboarden och excelarket som ofta används idag. Använd Next för att effektivisera tidsregistreringen och få värdefulla analyser för att optimera projektets tidshantering.
Fördelar med våra checklistor

Nexts digitala formulär gör det enkelt att använda checklistor även när du är på språng. Du kan välja mellan standardmallar, skapa egna checklistor eller konvertera dina befintliga direkt till mobilformat.

Skräddarsydda checklistor

Next erbjuder fem standardchecklistor, men du kan också skapa eller importera skräddarsydda checklistor som passar dina unika behov. Det gäller oavsett om det handlar om byggnadsbesiktning, kvalitetssäkring eller andra rutiner.

Håll dig uppdaterad automatiskt

Med Nexts digitala checklistor hålls alla automatiskt uppdaterade med de senaste versionerna, vilket säkerställer att kvalitetskontroller utförs enhetligt och noggrant över hela projektet.
Realtidsuppdateringar och lagring

Våra digitala checklistor uppdateras i realtid, vilket ger dig alltid den senaste informationen direkt till hands. Du kan också spara dem direkt i ditt pågående projekt, vilket tar bort behovet av göra checklistor på papper.

Digital signering för olika typer av checklistor

Signera dina checklistor digitalt och lagra dem direkt i projektet. Next stöder olika typer av checklistor för byggnadsinspektion, kvalitetssäkring, platssäkerhet och underhåll, vilket möter behoven för olika byggprojekt.


Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Dagbok

Effektivisera processen för att hantera arbetstimmar, personalaktiviteter och ekonomisk uppföljning med Nexts dagboksmodul.

Förbättra effektiviteten och noggrannheten när det gäller hur du hanterar din personal

Är du ute efter ett digitalt verktyg för tidrapportering för bygg- och entreprenadbranschen? Varje år läggs mycket tid på att hantera timmar och tidrapportering inom bygg. Med hjälp av vår lättanvända mobilklient minskar du den administrativa belastningen. Omfamna kraften hos Next för att revolutionera tidsrapportering och personalreskontra.
Användarvänligt tidrapporteringssystem

Tillåt anställda att enkelt rapportera sina arbetstimmar och säkerställ korrekt hantering av löner och projektkostnader. Gränssnittet förenklar rapporteringsprocessen, minimerar fel och sparar tid.

Ekonomisk uppföljning

Integrera dagboken med ditt ekonomisystem för en smidig uppföljning av ekonomiska aspekter. Möjliggör realtidsövervakning av arbetskostnader och effektiv resursallokering för mer exakt budgetering och prognoser.

Realtidsdata och analys

Få omedelbar tillgång till personaldata för snabbt beslutsfattande. Analysera aktuella data och trender för effektiv resurshantering.

Säker datahantering

Skydda din personaldata med Next. Dagboken är utformad för att säkra känslig information och ge dig trygghet gällande dataintegritet och säkerhet.Komplett personalhantering

Behåll detaljerade register över anställdas aktiviteter, inklusive arbetstimmar och ledigheter, för korrekt löneadministration och effektiv personalhantering.

Automatiserade efterlevnadsprocesser

Automatisera följsamheten med arbetslagar och företagspolicyer med hjälp av tidrapporteringen. Upptäck avvikelser och se till att relevanta regler följs för att minska risken för juridiska problem och öka operativ transparens.

Anpassade rapporter

Skapa anpassade rapporter som passar dina specifika behov. Generera rapporter som överensstämmer med dina projektkrav och ledningsstil för att få insikter som är mest relevanta för din verksamhet.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Digitala besiktningar

Nexts digitala besiktningar eliminerar kaoset och administrationen i samband med manuella inspektionsprocesser, och effektiviserar allt från preliminära kontroller till slutgiltiga godkännanden.

Effektivisera dina besiktningar

Bli av med kaoset och administrationen av papper, foton och den enorma mängd mail och sms som ofta blir resultatet av manuella besiktningar. Next använder teknik för att förenkla inspektioner, vilket säkerställer noggrannhet och enkel hantering.
Omfattande inspektionsöversikt

Digitala inspektioner täcker olika aspekter, inklusive preliminära kontroller, säkerhetsronder, slutinspektioner och garantiinspektioner, där allt dokumenteras på plats.

Integrerad digital dokumentation

Skapa sammanhängande inspektionsposter direkt på din enhet. Den här funktionen kombinerar anteckningar, foton och planpositioner för varje inspektionsanmärkning, vilket minskar risken för felaktig information.

Inspektionsrapporter i realtid

Generera omedelbara inspektionsrapporter som återspeglar statusen för varje noterat problem och de ansvariga parterna. Dessa rapporter kan enkelt delas internt eller externt.
Papperslösa inspektioner

Slipp traditionella papper, penna och kamerametoder. Digitala inspektioner via mobiler eller surfplattor säkerställer att alla anteckningar, foton och avvikelser fångas och lagras korrekt.

Delegering av uppgifter

Tilldela uppgifter effektivt till intern personal eller entreprenörer med ett klick. Systemet är redo att agera så snart besiktningsmannen sparar data.

Förbättrad kontroll

Upprätthåll överlägsen kontroll med realtidsuppföljning av status och ansvariga personer för alla inspektionsfrågor i projektet.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Avvikelsehantering

Hantera avvikelser effektivt i dina byggprojekt med Next för att säkerställa att du får betalt för det jobb du faktiskt levererar.

Stratergy

Effektivisera din avvikelsehantering

I Next Projects avvikelsemodul samlar vi alla former och typer av avvikelser oavsett om det rör sig om fråga/svar-avvikelser, justerade ritningar, arbetsmiljö, leveransproblem eller tilläggsbeställningar. Med Next Project får du tillgång till alla verktyg du behöver för att skapa en intuitiv och enkel process för avvikelsehantering inom bygg. Vill du ta din dokumenthantering till nästa nivå för avvikelsehantering och ÄT:or rekommenderar vi vår tilläggstjänst Next Docs.Samla alla avvikelser och ÄT:or på ett och samma ställe för varje enskilt projekt.

Avvikelser som medför kostnadspåverkan kan med ett klick generera en motsvarande ÄTA.

Kommunikation via e-post som hanteras via Next Project kan spåras avseende mottagare, datum, klockslag, etc, direkt i avvikelsemodulen.

Avvikelserapport (inklusive aktuell kommunikation och bilagor) och en övergripande avvikelsejournal enligt branschstandard.Sammanställ och lägg till information och dokumentation för varje avvikelse i mobilen ute i fältet.

E-postmallar för enkel kommunikation med beställaren och andra externa parter, t ex UE, eller konsulter.

Direkt koppling till dokument och bilagor som givetvis också enkelt kan bifogas vid e-post-skick.

Märkfälten status, avvikelsetyp, ekonomipåverkan (Ja/Nej) samt klassificering (referens till AB) ger en mycket god överblick och kontroll över aktuella avvikelser.

Stratergy

Effektivisera din avvikelsehantering

I Next Projects avvikelsemodul samlar vi alla former och typer av avvikelser oavsett om det rör sig om fråga/svar-avvikelser, justerade ritningar, arbetsmiljö, leveransproblem eller tilläggsbeställningar. Med Next Project får du tillgång till alla verktyg du behöver för att skapa en intuitiv och enkel process för avvikelsehantering inom bygg. Vill du ta din dokumenthantering till nästa nivå för avvikelsehantering och ÄT:or rekommenderar vi vår tilläggstjänst Next Docs.

  • Samla alla avvikelser och ÄT:or på ett och samma ställe för varje enskilt projekt.
  • Sammanställ och lägg till information och dokumentation för varje avvikelse i mobilen ute i fältet.
  • Avvikelser som medför kostnadspåverkan kan med ett klick generera en motsvarande ÄTA.
  • E-postmallar för enkel kommunikation med beställaren och andra externa parter, t ex UE, eller konsulter.
  • Kommunikation via e-post som hanteras via Next Project kan spåras avseende mottagare, datum, klockslag, etc, direkt i avvikelsemodulen.
  • Direkt koppling till dokument och bilagor som givetvis också enkelt kan bifogas vid e-post-skick.
  • Avvikelserapport (inklusive aktuell kommunikation och bilagor) och en övergripande avvikelsejournal enligt branschstandard.
  • Märkfälten status, avvikelsetyp, ekonomipåverkan (Ja/Nej) samt klassificering (referens till AB) ger en mycket god överblick och kontroll över aktuella avvikelser.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.
25 års branscherfarenhet & över 3000 kunder

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.