Arkiv

Mark och anläggning

Komplett affärssystem med maskinuppföljning för mark- och anläggningsföretag.


Översikt

Komplett affärssystem för mark- och anläggningsföretag


Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”. Att löpande få in uppgifter om utfört arbete (arbetstid och maskintid), användande av eget material/materiel, samt att omgående dokumentera eventuella ÄTA är A och O för mark och anläggning. Som markentreprenör jobbar du ofta utifrån en à-prislista och att dagligen få in rapporter över framdrift, nedlagda resurser och timmar är ovärderligt.


Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten eller köra ett lass grus till att bygga hamnanläggningar. Vårt affärssystem innehåller alla funktioner du kan tänkas behöva om du är i branschen: • dokumentationsstöd
 • kontroll på projektet/projektledning/roller
 • projektbehörigheter
 • inköp och inköpsplanering
 • projektekonomi/uppföljning
 • budget/prognos/successiv vinstavräkning
 • tidrapportering och attestering
 • avvikelser – frågor/svar
 • ÄTA-hantering
 • KMA-stöd/egenkontroller
 • leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • integrationer med ekonomi/lön
 • mobilitet/moln
 • portal/dela information i samverkan
 • fakturering

Daglig mobil återrapportering


Det är sannolikt svårt att hitta något verksamhetsområde där daglig mobil återrapportering har större potential än inom mark- och anläggningssektorn. På de mindre jobben räcker oftast den dagliga personliga tidboken som återrapportering, medan det på de större jobben kan krävas en mer formell projektdagbok för en komplett redovisning mot beställaren. Oberoende av om uppgifterna hämtas via tidboken eller dagboken kan registreringen alltid kompletteras med ÄTA, foton och checklista med till exempel egenkontroll.

Smartphone and laptop screens

Maskinuppföljning som effektiviserar din maskinpark


Next ger dig full kontroll över din maskinpark där du kan se när, var och hur dina maskiner används i realtid. Med digital maskinuppföljning av bland annat produktionstimmar, tomgångstider, bränsleförbrukning, serviceärenden och daglig egenkontroll håller du alla maskiner i toppform året om. Dyra och tidskrävande oplanerade driftstopp minimeras då du får en tydlig överblick över alla maskiner i företaget och kan planera efter servicebehov. Få tillgång till riklig data från dina maskiner med digital maskinuppföljning i Next. Och inte minst, ta smartare beslut som ökar din verksamhets produktivitet, minskar slitage och sparar bränsle.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina byggprojekt – i ett och samma system

Samla allt på ETT och samma ställe med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Allt i ett och samma system

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden för byggbranschen!


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Installation och service

Planera och tilldela jobb och säkerställ snabb och enkel fakturering med Next.


Se priser Boka demo

Översikt

Förenklad administration med Next


Effektivisera hanteringen av arbetsordrar och fakturering med Next. Vår plattform gör det möjligt att planera och tilldela jobb effektivt, samtidigt som den ger en översikt över arbetsorderns status för snabbare och enklare fakturering. Dessutom erbjuder Next funktioner för artikeltolkning på orderrader, vilket säkerställer att alla artiklar blir vidarefakturerade med rätt påslag automatiskt. Med dess snabba ÄTA-hantering kan användare dokumentera ändringsarbeten i realtid med både text och foto.


Boka demo

I Next finns funktionalitet speciellt framtagen för företag som jobbar med installation och service. När det gäller grundläggande funktioner avseende projekt- och orderhantering skiljer sig inte installatörerna på något markant sätt från övriga hantverkare. Man jobbar såväl med större fastprisåtaganden som mindre servicejobb, precis på samma sätt som byggarna. • projekthantering
 • arbetsorder
 • tidrapportering och attestering
 • prislistahantering
 • artikelhantering
 • KMA-stöd/egenkontroller
 • foton och dokument
 • ÄTA-hantering
 • leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • fakturering
 • projektekonomi/uppföljning
 • budget/prognos/successiv vinstavräkning
 • mobilitet/moln
 • integrationer ekonomi/lön.

Ta betalt på artikelnivå


Många installatörer fungerar som återförsäljare av grossisternas artiklar/material och tar därmed också betalt på artikelnivå på ett helt annat sätt än på bygg- och marksidan. Många gånger består en betydande del av installatörernas affär av artikelförsäljning, och mycket stor energi har därmed lagts på att automatisera hanteringen av artiklar, i synnerhet i samband med fakturering av dessa.

Sänk inköpskostnader med genom att koppla Next till Symbrio


För större installationsbolag är det av största vikt att inköpen inte bara hanteras effektivt utan även lotsar bolaget till den grossist som kan erbjuda det bästa priset för den aktuella entreprenaden. I syfte att stödja detta är Next integrerat med den marknadsledande leverantören av inköpssystem för installationsbranschen, Symbrio. Integrationen innebär att inköpen hanteras fullt ut i Symbrio, men att prissättning till kund och vidare hantering av artiklarna, inklusive fakturering och uppföljning, sker i Next.

Funktionalitet


Utöver ovan nämnda skräddarsydda funktioner har Next alla de specifika funktioner som du kan förvänta dig av ett professionellt projekt- och affärsverktyg. De grundläggande funktionerna inkluderar projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering/bokförda timmar, leverantörsfakturor, ÄTA, budget/prognos, kostnads- och intäktsuppföljning, kundfakturor, foton och dokument, tid- och resursplanering, underlag för successiv vinstavräkning, osv.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina byggprojekt – i ett och samma system

Samla allt på ETT och samma ställe med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Allt i ett och samma system

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden för byggbranschen!


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Byggservice

Med Next fångar du alla kostnader som kan bli intäkter.


Se priser Boka demo

Översikt

Effektivisera din projektledning


Next optimerar din verksamhet genom att effektivisera insamlingen av fältintäkter och spårningen av utrustning och material för fakturering. Tack vare plattformens favoritlistor får du snabbt tillgång till de verktyg och material du använder mest. Med stöd för ändringsorder och tilläggsarbeten i realtid, inklusive text- och fotodokumentation, samt en helt molnbaserad infrastruktur, kan du arbeta från vilken enhet som helst, överallt.


Boka demo

Next erbjuder specialanpassade lösningar för underentreprenörer inom byggservice, med funktioner som är avgörande för att framgångsrikt driva din verksamhet. Plattformen inkluderar allt du behöver: • projekt- och orderhantering
 • integration med ekonomi och lön
 • mobil tidrapportering
 • Mobile time reporting
 • leverantörsfakturor
 • kostnader
 • intäkter
 • kundfakturor
 • foton
 • dokumentation
 • egenkontroller

Mobilrapportering – Dokumentera allt arbete!


För den som är verksam inom byggservice är det kritiskt att dokumentera dagens arbete. Med Next kan du inte bara rapportera arbetade timmar, utan även resor, materialhantering, användning av egen utrustning, dagboksanteckningar, bilder och registrering av avvikelser eller ändringsorder.

Nexts lösning för mobil rapportering gör det möjligt för ditt team att dagligen rapportera dessa aktiviteter på ett enkelt sätt, vilket säkerställer att du får betalt för det arbete du faktiskt har utfört.

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!” – Jan-Åke Kjeller, VD, Byggbröderna i Falkenberg AB.

Smartphone and laptop screens

Ta steget med Next


Många av våra kunder som jobbar med byggservice talar om tiden före och efter Next och syftar oftast till den dramatiska fördelen det innebär att få in alla uppgifter ”automatiskt” varje dag. Rapportering varje dag innebär både rätt rapportering och komplett rapportering. Handen på hjärtat, hur många kommer ihåg på fredagen vad som gjordes i början på veckan?

Ingen mer dubbelregistrering


Som en extra fördel eliminerar Next behovet av manuell inmatning för ekonomi- och lönepersonal, vilket sparar många timmar varje månad för större byggserviceföretag.

Mobile safety inspection screens

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina byggprojekt – i ett och samma system

Hantera dina byggprojekt sömlöst med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Allt i ett och samma system

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden för byggbranschen!


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Entreprenad

Flexibelt projekt- och affärssystem för entreprenadföretag.


Se priser Boka demo

Översikt

All administration samlad på ETT ställe


Entreprenadprocessen är komplicerad, med många olika steg och en mängd involverade yrkesgrupper. Varje uppdrag och projekt har sina unika förhållanden och krav. Det finns även ett omfattande behov av dokumentation. Välj en lösning som stöder ert nuvarande och framtida arbetssätt, för att säkerställa en smidig hantering.


Boka demo

Nedan listas de övergripande funktionerna i Next som används av entreprenadföretag. Bredden i Next gör det möjligt att samla stora delar av projektadministrationen på ETT ställe. Det förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt. • Dokumentationsstöd
 • Kontroll på projektet/projektledning/roller
 • Projektbehörigheter
 • Inköp och inköpsplanering (beta)
 • Projektekonomi/uppföljning
 • Budget/prognos/successiv vinstavräkning
 • Tidrapportering och attestering
 • Avvikelser – frågor/svar
 • ÄTA-hantering
 • KMA-stöd/egenkontroller
 • Leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • Integrationer med ekonomi/lön
 • Mobilitet/moln
 • Portal/dela information i samverkan
 • Fakturering

Projektekonomi


På stora entreprenader är det av yttersta vikt med strikt kostnadskontroll, budgetuppföljning, och hantering av ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA). För dig som har erfarenhet från nationella byggföretag kommer Nexts system att kännas bekant. Det följer branschstandarderna för ekonomisk avstämning, prognostisering, och successiv vinstavräkning.

Next underlättar integreringen med kalkylprogram som BidCon, MAP, och Wikells, och ekonomisystem, och leverantörsfakturor fördelas automatiskt till rätt projekt. Det minimerar manuellt arbete och håller projektekonomin kontinuerligt uppdaterad.

Vår mobilapp tillhandahåller en daglig uppdatering av registrerade arbetstimmar, vilket möjliggör en direkt jämförelse mellan budgeterade och faktiska timmar.

Inköp och inköpsplanering


Next hanterar hela inköpsprocessen, från anbud till projektavslut, och stöder även dokumenthantering. Med anbudsmallar och autofyll-funktioner förenklas distributionen av anbud till leverantörer.

Safety inspection mobile app

Dokumentation, KMA, inspektioner och egenkontroller


För de certifierade enligt BF9K, Povel eller andra ISO-standarder erbjuder Next fullt stöd för dokumentmallhantering. Dokument och checklistor kan göras tillgängligt mobilt eller via en portal för externa aktörer som beställare, UE, konsulter eller leverantörer. Läs vidare om hur vår tjänst Next Docs underlättar er dokument- och mallhantering.

2020 förvärvade Next det norska företaget Checkd, nu under namnet Next Field,en molnbaserad plattform för digitala inspektioner och egenkontroller på fältet. Denna lösning underlättar dokumentation och delegation av avvikelser samt stödjer entreprenaders krav på egenkontroll.

Dagbok och ÄTA


Dagboks- och ÄTA-hantering i Next följer branschens rutiner och möjliggör enkel dokumentation via mobilen, inklusive fotodokumentation direkt från arbetsplatsen.

Smartphone and laptop screens

Grundläggande projektfunktioner


Next uppfyller alla grundläggande krav för ett professionellt projekt- och affärssystem, inklusive projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering, hantering av leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, och mycket mer.

Next & Byggsamordnaren


Vid årsskiftet 2019/2020 gick Next samman med Byggsamverkan som har projektstyrningssystemet Byggsamordnaren (Läs pressreleasen). Byggsamordnaren är mycket utbrett bland entreprenadföretag i Sverige där ca 1300 företag använder systemet idag och det har varit branschstandard under lång tid. Tillsammans är vi en ledande leverantör mot större entreprenadbolag (läs vidare om planen framåt).

Smartphone displaying project management app

Next Insights


Next Insights ger dig en visuell bild av ekonomiska nyckeltal (KPI:er) för alla dina projekt i realtid. Genom att förenkla processen med att samla in data från flera projekt sparar du tid. Samtidigt får du en övergripande och översiktlig vy över din verksamhet. Utforska projektinformation, utvärdera kvalitén i projekten och identifiera förbättringsområden.

Funktioner i Next Insights:

 • Visualiseringar av finansiella nyckeltal i realtid
 • AI-drivna analyser
 • Direktåtkomst till data för analys i realtid
 • Användarvänligt gränssnitt med kraftfulla, färdiga KPI:er.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina byggprojekt – i ett och samma system

Hantera dina byggprojekt sömlöst med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Allt i ett och samma system

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden för byggbranschen!


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Underentreprenör

Fånga alla kostnader som kan bli intäkter med Next.


Se priser Boka demo

Översikt

Effektivisera din projektledning


Next gör att du kan fånga alla fältintäkter och spåra maskiner och material för fakturering, medan favoritlistor säkerställer enkel åtkomst till ofta använda verktyg och material. Plattformen stöder ÄT:or i realtid med text- och fotodokumentation, och är helt molnbaserad vilket innebär att du kan arbeta på vilken enhet som helst, vart som helst.


Boka demo

Next har alla funktioner som krävs för att alla underleverantörer (bygg, el, måleri, VVS, etc.) ska kunna driva en framgångsrik affär. Här hittar du funktioner som exempelvis: • projekt- och orderhantering
 • integration med ekonomi och lön
 • mobil tidrapportering
 • leverantörsfakturor
 • kostnader
 • intäkter
 • kundfakturor
 • foton
 • dokumentation
 • egenkontroller

Safety inspection mobile app

Rapportera allt i mobilen – Fånga allt du gör!


Jobbar du som underentreprenör är det av största vikt att ”fånga dagen”, det vill säga att löpande få in uppgifter om dagens arbete. Med dagens arbete menar vi inte bara nedlagda timmar, utan även resor, plock från bil och förråd, användande av egen utrustning, dagboksanteckning, bilder och registrering av avvikelser/ÄTA.

Med Nexts mobila återrapportering får vi din personal att rapportera enligt ovan varje dag (nyckelordet är enkelhet) och du får helt enkelt betalt för det du faktiskt levererat till din kund.

”Byggbröderna har börjat en ny tideräkning. Jag tror inte ens ni kan förstå hur mycket iPad-lösningarna har hjälpt oss här på Mark & Anläggning-sidan. Från kontoret kan vi dag för dag följa exakt vad som händer i projekten. Den dagliga rapporteringen har dessutom gjort att alla ÄT:or kommer in rätt direkt. Man slipper allt tjafs i slutet, vi får helt enkelt betalt för det jobb vi gjort. Detta är så jä…. bra!” – Jan-Åke Kjeller, VD, Byggbröderna i Falkenberg AB.

Att våga ta steget


Många av våra kunder som jobbar som underentreprenörer talar om tiden före och efter Next, och syftar till den dramatiska fördelen det innebär att få in alla uppgifter ”automatiskt” varje dag. Rapportering varje dag innebär både rätt rapportering och komplett rapportering. Handen på hjärtat, hur många kommer ihåg på fredagen vad som gjordes i början på veckan?

Ingen mer dubbelregistrering


Som en ren bonus slipper ekonomi- och lönepersonal all manuell registrering av såväl kundfakturor, leverantörsfakturor som löneunderlag. För de lite större underentreprenörerna innebär det här många timmars besparing per månad.

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder


Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina projekt – i ett och samma system

Hantera dina projekt sömlöst med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Skräddarsydd för branschen

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden!


Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur Next Project kan hjälpa ditt företag.


Huvudentreprenör

Flexibelt projekt- och affärssystem för huvudentreprenadföretag.


Se priser Boka demo

Översikt

All administration samlad på ETT ställe


Entreprenadflödet är komplext eftersom det innefattar en rad olika delmoment och många inblandade yrkesroller. Olika beställare och projekt kommer med olika förutsättningar. Dessutom finns det stora krav på dokumentation. Säkerställ att ni väljer en lösning som stödjer era arbetssätt både idag och imorgon.


Boka demo

Nedan listas de övergripande funktionerna i Next, vars bredd gör det möjligt att samla stora delar av projektadministrationen på ETT ställe. Det förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt. • dokumentationsstöd
 • kontroll på projektet/projektledning/roller
 • projektbehörigheter
 • inköp och inköpsplanering (beta)
 • projektekonomi/uppföljning
 • budget/prognos/successiv vinstavräkning
 • tidrapportering och attestering
 • avvikelser – frågor/svar
 • ÄTA-hantering
 • KMA-stöd/egenkontroller
 • leverantörsfakturahantering/kostnadsallokering
 • integrationer med ekonomi/lön
 • mobilitet/moln
 • portal/dela information i samverkan
 • fakturering

Projektekonomi


På stora entreprenader är kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv ÄTA-hantering mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig. Prognosmodulen i Next följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är standard i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wikells i kombination med integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt arbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden. Även leverantörsfakturor hittar automatiskt till rätt projekt i Next utan någon manuell hantering.

Via Nexts mobilklient får ni dagligen in registrerade timmar så att ni i realtid kan stämma av budgeterade timmar mot verkligt utfall.

Inköp och inköpsplanering


I Next kommer du att kunna administrera hela er inköpsprocess från anbud till avslutat projekt. Inköpsmodulen stödjer även dokumenthantering. Du kan skapa till exempel anbudsmallar med autofyll-funktion för att enkelt distribuera anbud till leverantörer.

Dokumentation, KMA, inspektioner och egenkontroller


Är du certifierad enligt BF9K, Povel eller annat ISO-baserat system hittar du fullt stöd för hantering av dokumentmallar inklusive möjligheten att fylla projektdokumenten med uppgifter från Next-projektet. Dokument och checklistor kan göras tillgängliga mobilt eller delas ut till portal för externa aktörer så som beställare, UE, konsulter eller leverantörer. Läs vidare om hur vår tjänst Next Docs underlättar er dokument- och mallhantering.

Next förvärvade det norska bolaget Checkd 2020, idag under namnet Next Field, vilket är ett molnbaserat system för digitala besiktningar och egenkontroller i fält. Lösningen gör det möjligt att enkelt dokumentera & delegera avvikelser men också hantera entreprenadens behov av egenkontroller

Dagbok och ÄTA


Dagbok och ÄTA-hantering följer de gängse rutinerna i branschen för redovisning åt beställaren. Dagboken kan föras i mobil enhet och kan enkelt kompletteras med foton som tas direkt på plats.

Vanliga projektfunktioner


Utöver ovan redovisade specifika funktioner för fastprisentreprenaden uppfyller Next givetvis alla de grundläggande krav du ska ställa på ett professionellt projekt- och affärssystem. Du hittar funktioner som projekt- och orderhantering samt komplett integration med ekonomi och lön. Dessutom finns tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, dokumentation, resursplanering, tidplan med mera.

Next & Byggsamordnaren


Vid årsskiftet 2019/2020 gick Next samman med Byggsamverkan som har projektstyrningssystemet Byggsamordnaren (Läs pressreleasen). Byggsamordnaren är mycket utbrett bland entreprenadföretag i Sverige där ca 1300 företag använder systemet idag och det har varit branschstandard under lång tid. Tillsammans är vi en ledande leverantör mot större entreprenadbolag (läs vidare om planen framåt).

Allt du behöver i dina byggprojekt

Hantera hela din byggprocess, från offert till betalning, med Nexts helt molnbaserade verktyg.


25 års branscherfarenhet &
över 3000 kunder

Allt i ett och samma system

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.


Ta kontroll över dina byggprojekt – i ett och samma system

Hantera dina byggprojekt sömlöst med Nexts molnbaserade verktyg. Spara tid och pengar samtidigt som du ökar effektiviteten och styrningen av ditt team.

White blank square

Allt i ett och samma system

White blank square

Mobil och fältanpassad kapacitet

White blank square

Avancerad analys och rapportering

White blank placeholder

Sömlös integration och kompatibilitet

White blank space

Anpassning och skalbarhet

Din centrala plats för branschkunskap

Håll dig informerad och inspirerad med Nexts insikter – utforska vår blogg och nyheter för att ligga steget före branschtrender och innovationer. Få insikt i en värld av kunskap och idéer och se hur Next formar framtiden för byggbranschen!