Får du ont i magen av checklistor? Här är lösningen

Många får ont i magen av att prata om checklistor inom byggbranschen. Det är inte ovanligt att man förknippar checklistor med hat. Det är mycket krångel, det är mycket pappersarbete och ofta känner man att det inte är speciellt värdeskapande för företaget – trots att alla vet att det är jätteviktigt.

Ett av de största problemen är att det finns många tusen olika checklistor, och man vet inte exakt vilken man ska välja vid rätt tidpunkt. Därför görs checklistor som täcker mycket i ett projekt.

En checklista kan till exempel innehålla 30 punkter som måste granskas, även om endast 10 av punkterna är relevanta.

Därför har vi upplevt att många inom BAE-branschen har haft en önskan om att det ska vara möjligt att redigera och anpassa checklistor till varje unikt projekt på ett flexibelt sätt.

Säker jobbanalys (SJA)

Inför ett projekt ska en säker jobbanalys (SJA) göras och sedan ska det klargöras om det finns särskilda anpassningar som ska beaktas i förväg och under ett projekt.

När du har utfört SJA i CHECKD och vet vilka särskilda hänsyn som ska tas kan checklistorna anpassas därefter.

Vi ser att folk blundar när de hör att detta är möjligt i CHECKD FORMS Pro.

Det innebär att du har en mall som utgångspunkt, där du anpassar den till ett specifikt projekt och lägger till checklistan för alla som arbetar med det aktuella projektet.

Då kommer det aldrig att råda någon tvekan om vilken checklista som ska användas i projektet och inte heller vilka fält som ska användas i den enskilda situationen.

Bifoga checklistpunkter till planritningar

En av styrkorna med CHECKD FORMS Pro är att checkpoints i checklistor är mer än bara några få kryss.

Om du upptäcker fel och brister när du går på en skyddsrunda kan du skapa och delegera poäng direkt från checklistan.

Det betyder att du nu inte bara har en checklista, utan du har ett uppgifts- och avvikelsehanteringssystem direkt i din checklista.

Uppgifter kan placeras direkt i planritningar, så att alla vet var punkterna hör hemma

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

Claes Tonström, Senior consultant for the Torpheimer group

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag