Ready to expand your Next solution?

For those of you who currently use Next Project and are interested in our additional products.

Order your preferred add-ons

Next Insights

Next Insights gives you a visual view of financial key indicators (KPIs) for all your projects in real time. By simplifying the process of collecting data from multiple projects, you save time. At the same time, you get an overall and overview view of your business. Explore project information, evaluate the quality of the projects and identify areas for improvement.

Features of Next Insights:

 • Visualizations of financial key figures in real time
 • AI-powered analytics
 • Direct access to data for real-time analysis
 • User-friendly interface with powerful, out-of-the-box KPIs.

Next Docs

Next Docs is a cloud-based document management tool that provides an opportunity to save, work and store project-related documentation.

Features of Next Docs:

 • Everything in the cloud with the possibility of documenting on the mobile in the field
 • Access to documents via folder structure directly synchronized with Next Project
 • Template management with autofill of documents
 • Role/contact register per project
 • Version management 
 • Different types of folder structures for different types of projects
 • Can be used for some ISO certifications
 • Drag-n-drop functionality
 • Check in and check out documents
 • Instantly preview & generate PDFs
 • E-signature.

Next Portal

Share information easily in the cloud with external parties. If you use Next Portal, you can give external actors (customers, customers, suppliers, consultants or partners) access to selected information from Next Project via a separate web portal.

Features of Next Portal:

 • Progress of projects
 • Approve EAT, Work Order, Diary
 • Supplier invoices
 • Review documents such as: self-monitoring, checklists and KMA
 • Time
 • Booked costs.
Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Order by filling in the form

Do you have any questions?

Please contact our aftermarket department:
aftermarket@next-tech.com