Arkiv

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Publisert: 12 juni, 2024 Forfatter: Patrik Björk

JKNs största utmaningar

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Innan vi började med Next var det oreda i administrationen och det mesta tog onödigt lång tid. Nästan allt var i pappersform, följesedlar och leverantörsfakturor och vanliga fakturor skulle postas och skickas. Och det skulle fyllas i och lämnas in av alla som jobbade ute i fält i de olika projekten. Man fick aldrig något i tid och det kostade pengar helt enkelt, berättar JKN Entreprenads vd Johan Klarin Nilsson.


Behovet av bättre struktur

Johan startade firman 2009. Idag är det cirka 50 anställda och JKN sysselsätter ungefär 70 personer totalt. Företaget jobbar främst inom markentreprenad, framför allt naturvårdsinriktade arbeten och återvinning av material. Bioenergi är också ett av arbetsområdena. JKN:s största beställare är kommuner och riksbyggarna.

I takt med att firman har växt och fått in allt fler uppdrag har behovet av ökad struktur i administrationen blivit allt mer tydlig.

Mycket av informationen som krävde uppföljning och fakturering hade jag i huvudet innan. Idag har vi den informationen på skärmen så alla kommer åt den i stället. Vi valde Next för att det är ett komplett system som passar våra behov och de anställda ute på fältet gillar det för det är användarvänligt. Ja, Next digitala system passar oss som handen i handsken.


Hur JKN använder Next

Systemet används idag framför allt till övergripande projektinformation, tidrapportering, digitala dagböcker, leverantörsfakturor, arbetsorder i de olika projekten. Det används även till att registrera förändringsarbeten med ÄTA-listor ända till budget och prognoser där avslutning sker med fakturering.

Hade vi inte haft Next idag så hade vår administration varit betydligt trögare, tagit längre tid och vi hade framför allt inte haft samma koll på pågående projekt, avslutade projekt, beställda projekt och prognoser framåt. Och det är förstås viktigt att vi genom systemet får betalt för alla jobb som vi utför, samt kan erbjuda kompletta underlag till våra beställare.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.


Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

Publisert: 12 juni, 2024 Forfatter: Patrik Björk

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Om projektet

På Myrvoll station i Oppegårds kommun söder om Oslo pågår det stor byggverksamhet. Här har JM varit involverade sedan början av 2018 och fram till 2024 ska de bygga ett helt nytt kvarter med 480 lägenheter och 150 radhus.

Vi har träffat Huseyin Yarar som är projektingenjör på JM, och ansvarar för bland annat KMA på projektet Torgkvartalet vid Myrvoll station i Oppegård.

För att få vara med på byggarbetsplatsen har vi tagit på oss skyddsskor, gul väst, hjälm och skyddsglasögon. På JM tas säkerhet, avvikelser och KMA på allvar och projektingenjör Huseyin, har just detta som en av sina huvuduppgifter.

På väg till byggarbetsplatsen möter vi en armé av gulklädda män och kvinnor på väg till lunch. Samtidigt avtar bullret från grävmaskiner, dubbhammare och gasolbrännare och vi får ro att prata med Huseyin om skyddsronder och KMA-arbete. Detta arbete har fått en helt ny dimension på byggarbetsplatsen under de senaste 8-9 månaderna.

När Huseyin började på JM i somras hade han ett protokoll i pappersform för skyddsomgångarna. Det fanns flera sidor med kontrollpunkter. Hela tiden var han tvungen att hitta rätt punkt i protokollet, och folk fick vänta på att han skulle skriva klart innan de kunde gå vidare. Ibland skrev han på ett papper och fyllde sedan i protokollet när han kom tillbaka till kontoret. Det tog väldigt lång tid, och han kunde aldrig vara säker på att avvikelserna i protokollet han skickade ut lästes av alla.

Huseyin Yarar är projektingenjör på JM, och har ansvar för bland annat KMA på projektet Torgkvartalet vid Myrvoll stasjon i Oppegård. Foto: Delta V

Loggning och informationsdelning med en app

Som nyutexaminerad ingenjör med en kandidatuppsats om digitala verktyg i byggbranschen upplevde Huseyin det gamla sättet som krångligt och ineffektivt. Han tvekade därför inte när han blev tillfrågad om att testa Next Field.

Huseyin visar hur ett typiskt möte innan skyddsomgången går till, där alla öppna punkter granskas i Next Field.

– Vi startar alltid skyddsrundan i mötesrummet, där vi går igenom alla tidigare angivna punkter som inte är stängda, eller punkter som inte accepteras av ansvarig yrkesgrupp, på storbildsskärm. Allt finns i Field med bilddokumentation, beskrivning, status och plats på riggritningen, förklarar Huseyin.

Sedan tar han med sig alla skyddsombud till skyddsrundan. Ibland blir det en runda runt hela byggarbetsplatsen för att se att allt är i sin ordning. Andra gånger blir det en runda där fokus ligger på väldigt specifika saker, som räcken eller tillträde.

Huseyin lägger in avvikelser i Field-appen på mobilen. Punkterna loggas effektivt och dokumenteras med foton. Han behöver inte kämpa med papper som blir blöta av regn eller blåser bort i vinden och ett par pekskärmsvänliga handskar räddade Huseyins kalla fingrar i vinterkylan.

– Effektiv loggning gör att de andra skyddsombuden inte behöver vänta på en, som de ofta behövt förut när jag stod där med en penna och ett protokoll på flera A4-sidor, säger Huseyin.

Endast relevanta varningar i appen

Enligt Huseyin ligger dock den största vinsten i uppföljningen. Tillbaka på kontoret går han igenom punkterna och ser till att allt loggas med rätt innehåll, innan uppgifterna delegeras till rätt ansvarig. Sedan skickas ett protokoll ut, som tidigare.

– Det är inte säkert att det alltid läses av alla, men varje ämnesansvarig får in sin dokumentation i sin app – med en notis. De får endast besked om de punkter som berör dem. Om de vill läsa andras dokumentation kan de läsa protokollet, säger Huseyin.

Men det viktigaste, enligt Huseyin, är just att varje person får den information som är relevant för just dem, och ständigt uppdateras om status för sina egna ansvarsområden.

Statusen för varje punkt är markerad med färger. Rött betyder att uppgiften har delegerats till en person, men att den inte har accepterats. Sedan blir den gul när den accepteras och blå när uppgiften är helt klar. När Huseyin godkänner markeras den sen med grönt.

– Efter att vi började använda Field har vi hanterat avvikelserna mycket snabbare. De där ute ser vilka punkter som gäller dem hela tiden och jag behöver inte gå runt och kolla punkter och insistera på att de ska rättas till, som enkelt kan godkänna rättelserna eller skicka feedback om att ytterligare förbättringar behövs, säger Huseyin,

Nöjda användare

Genom intervjuer i samband med kandidatuppsatsen är Huseyin väl medveten om att införandet av digitala verktyg i byggbranschen inte alltid tas emot med stormande jubel. Men Field har gått ganska smärtfritt.

– Jag är imponerad över hur väl det har tagits emot av alla skyddsombud. Det är väldigt viktigt att sådana verktyg är lätta att använda och här är det mest bara att trycka på en knapp och acceptera. Det verkar som att alla ser värdet av detta, säger Huseyin.

Grävning och infrastruktur är en separat entreprenad på Myrvoll Station och KMA-chefen på gräventreprenören har varit nyfiken på vad Huseyin gör med Field i JM.

– Han är på säkerhetsrunda. Efter ett tag frågade han om jag kunde göra ett projekt i Next Field åt honom, så att han också kunde slippa använda papper och penna på sina egna skyddsrundor, skrattar Huseyin.

Statistik och dokumentation

I JM används Next Field även i andra projekt, i samband med andra typer av besiktningar. Men användningen av nyckelord är standardiserad på gruppnivå.

Detta gör att du kan hämta statistik för varje ämne. Således kan Huseyin följa aktiviteter från månad till månad, från bygge till bygge. Om elektrikerna blivit bättre på att rensa bort avfall, eller om järnbindarna börjat slarva med armeringsjärn som sticker upp, framgår det i statistiken. Samma statistik kan hämtas på koncernnivå, för att se utvecklingen för JM Norge som helhet

Next Field blir på så sätt ett väldigt viktigt verktyg för att mäta och dokumentera hur man kan förbättra KMA över tid, och få kunskap om vilka områden man ska fokusera på. Next Field bidrar till struktur, överblick, ansvarsfördelning, uppföljning, dokumentation och statistik oavsett vilken typ av besiktning det gäller.

– Field används för andra typer av besiktningar även i JM, till exempel i samband med uppköp, där man även har möjlighet att signera handlingar direkt i appen, avslutar Huseyin.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.


Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Publisert: 12 juni, 2024 Forfatter: Christina Zens

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration. FK Group, det ledande byggföretaget i Altrincham strax utanför Manchester har specialiserat sig på att tillhandahålla underhållstjänster till ett brett spektrum av företag i hela Storbritannien, de insåg vikten av att förlita sig på ett verktyg som är utformat för att skapa en bättre kvalitetsdokumentationsupplevelse.

– Med hjälp av Next Field, som ett visuellt fältverktyg lyckades vi spara tid och öka produktiviteten på fält, men ändå hålla oss organiserade och uppfylla de strikta kvalitets- och dokumentationskraven, berättar Mark Hutchinson, platschef FK Group

Enkel tillgång till värdefulla insikter med Next Field

Next Field har skapat ett avancerat molnbaserat verktyg som låter användare få mer gjort på kortare tid samtidigt som de bibehåller en nivå av precision och noggrannhet. Byggare, entreprenörer och andra yrkesverksamma inom bygg- och underhållsindustrin kan dra nytta av att använda det visuella verktyget under sin dagliga verksamhet. Användare kan ladda ner appen och snabbt få tillgång till all information de behöver – var de än är.. Byggt med fältarbetare i åtanke, kan team från olika organisationer arbeta bättre tillsammans samtidigt som de får tillgång till korrekt data om alla projekt.

När de använder Next Field kan projektledare bjuda in alla teammedlemmar och samla dem i samma projekt. Samtidigt kan samordnande personer enkelt få med hela team ombord för att visa dem vad verktyget gör, hur det fungerar och hur bekvämt det är att använda. Det gör det också möjligt för ledare att skapa tydliga och sammanhängande rapporter samtidigt som de sparar timmar som vanligtvis skulle gå åt till att sammanställa utspridd information.

FK Group använder Next Field för att effektivisera den dagliga verksamheten

Även om många entreprenörer ofta använder sina egna system och processer för ärendehantering och applikationer som liknar Next Field, är dessa applikationer oftast inte lika enkla och lättarbetade. Problemet med många andra applikationer är att de inte är tillräckligt användarvänliga i fält. FK Group testade och valde bort de flesta andra mjukvaror eftersom de inte gav tillräckligt värde till projektet. Till slut beslutade FK Group att förlita sig på Next Field för att hjälpa till att hålla ordning och utföra viktiga uppgifter.

Det molnbaserade verktyget erbjuder entreprenörer ett snabbare och mer effektivt sätt att få saker gjorda samtidigt som de behåller en större känsla av kontroll över tilldelade uppgifter.

FK Group var runt 25 procent klara med ett projekt innan samarbetet med Next Field inleddes. Det blev en snabb uppstart och mycket arbete för att få allt uppdaterat och uppladdat i Next Field. Next Fields integrationsteam bröt ner ritningarna för att undvika att slösa tid, inklusive ritningar som visar alla jobbelement i listform. Objektlistan visar ett komplett index över allt, vilket gör att teammedlemmar kan gå till kolumnen där de har en specifik ritning, sätta en tagg på den och sedan arbeta med den senare vid behov. Det gör det mycket lättare för teammedlemmar att slå upp specifika uppgifter utan att slösa tid och uppleva frustrationen över att inte hitta det man letar efter.

Utveckla en QA-rutin som fungerar

När FK Group nu använder Next Field har de utvecklat en stabil QA-rutin för EDPM-installation runt fönster. Processen innefattar en rad steg, som att ta flera bilder, titta på bilderna, gå över till projektsektionen och kolla in olika sätt att använda verktyget.

Entreprenörer kan kopiera beskrivningen från ett objekt och duplicera det för att skapa ett nytt objekt med exakta detaljer, lägga till ny information till beskrivningen och sedan inkludera taggar innan informationen placeras i rätt fönster. När en gruppmedlem har sparat uppgiften kan de granska det ena kontrollerade objektet för kvalitet i ett fönster som innehåller detaljerna om de fyra olika komponenterna som de behöver ta en bild av i förväg. Varje objekt låter teammedlemmarna veta vilka typer av uppgifter de behöver slutföra och de steg de bör vidta för att slutföra dessa jobb, vilket till och med tillåter dem att duplicera dessa uppgifter så mycket de behöver baserat på arbetsbelastningen.

Systemet gör en fullständig kopia av varje objekt, vilket gör att entreprenörer kan placera dessa objekt på alla andra uppgifter så att de har fyra QA-kontroller gjorda och redo att tilldelas en annan teammedlem.

Även om det kan verka enkelt att göra ett val för en uppgift och lägga till en tagg till den är det repetitivt och tidskrävande när du måste göra samma sak tusentals gånger. Verktyget minskar inte bara drastiskt många av dessa tråkiga uppgifter för FK Group, utan gör det också möjligt för entreprenörerna att skapa sektioner för hälsa och säkerhet med allt förinstallerat och klart att komma åt.

Den förladdade informationen inkluderar knappar bredvid artiklar, detaljerade rapporter, ritningar, namn på entreprenörer och all annan relevant information som krävs. Dessutom kan FK Groups team av entreprenörer gå in på Next Field-appen och se allt de vill ha eller behöver komma åt i sitt meddelandecenter, inklusive den detaljerade listan över uppgifter som de skulle vara ansvariga för att utföra en viss dag.

En trygg och säker användarupplevelse samtidigt som inspektionsprocessen effektiviseras

Next Field gör inspektioner enklare samtidigt som de ger en trygg och säker användarupplevelse till olika organisationer, inklusive FK Group. Verktyget gör det möjligt för organisationer att ha en checklista för varje punkt som behöver fyllas i samtidigt som full kontroll över projektet bibehålls. Användare kan skapa listor med den steg-för-steg-process som är involverad i att slutföra en uppgift, duplicera listan för varje jobb så att en gruppmedlem enkelt kan öppna listan, läsa beskrivningen, uppfylla kraven och sedan markera det som avslutat och gå vidare till nästa uppgift.

Den enkla processen sparar tid och är en betydande bekvämlighet för organisationer av alla storlekar. Med tillgång till digitaliserade ritningar, checklistor, digitala rapporter, dokumentation, visuella inspektioner och mycket mer med ett enda system, kan organisationer snabbt förbättra kommunikationen och samarbetsinsatserna mellan teammedlemmar samtidigt som de arbetar med alla byggprojekt. Dessa lättanvända projektverktyg gör uppfyllandet av kvalitetssäkringsmålen till en problemfri process.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.


Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

Publisert: 7 december, 2021 Forfatter: Patrik Björk

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Kort om Stockholm Luftkompetens

Stockholm Luftkompetens arbetar med ventilation och utför allt från servicemontage, anpassningar och entreprenadprojekt. Tidigare arbetade de med återrapporteringen i en enklare hantverksapp, vilket fungerade skapligt när de var fem personer anställda – men vartefter verksamheten växte började man titta runt på ett projektverktyg för byggbranschen, som kunde minska administrationen och ge en bättre överblick.

– I den enklare appen gick det visserligen att boka tid och föra in leveratörsfakturor, men inte att synka med projekten, berättar Marcus Waern, VD på Stockholm Luftkompetens. Det gjorde att det krävdes mycket manuellt arbete efteråt.

Företag: Stockholm Luftkompetens (en del av Instalco koncernen)
Omsättning: 85 miljoner kr
Bransch: El-VVS & Bygginstallationer
Började använda Next Project: Mars 2019
Geografisk område: Inom och runt hela Stockholmsområdet

Ett projektverktyg för bygg och utveckling

Det administrativa arbetet har minskat, även om Stockholm Luftkompetens har mer att göra än någonsin – eftersom de ständigt växer.

– Vi känner trygghet i att Next Project är ett system som utvecklas tillsammans med oss. Just nu har vi integrationer ihop med Fortnox för bokföringen, Visma Lön, med mera och vi ser att vi integrerar ännu fler i framtiden. På senare tid har vi börjat använda budget- och prognos modulerna i Next Project och samtidigt lär vi oss hela tiden att använda varje modul på rätt sätt. Vi började mindre, men tänker stort – det är en resa helt enkelt, berättar Marcus Waern, VD på Stockholm Luftkompetens. 

Snabb förbättring av nya funktioner

Något Stockholm Luftkompetens verkligen uppskattar med Next Project är att utvecklingen av nya funktioner går snabbt och att systemet stöttar dem i både deras affär och användning.

– Vi förfinar arbetssättet kring funktionerna hela tiden tillsammans med Next Project. Samtidigt som vi använder de flesta funktionerna, anpassar vi också hela tiden nya i samband med vår affär. Ju mer Next Project utvecklas, desto mer utvecklas vårt arbete också. 

Bra support ovärderlig

Stockholm Luftkompetens uppskattar också att Next Project är ett verktyg som är anpassat för bygg- och entreprenad.

– Vi har fått bra support att komma igång och även längs vägen. Ett exempel är när det varit klurigt med återrapporteringen eftersom inte alla våra kollegor talar svenska i byggbranschen. Men Next Project underlättar, eftersom det går att välja mellan 8 olika språk i appen. Sådana smarta saker har vi upptäckt längs vägen och bra support har varit ovärderligt för att komma igång och kunna utnyttja alla funktioner.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.


Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Publisert: 12 juni, 2024 Forfatter: Christina Zens

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Mer tid, enklare vardag

Enkelhet när det gäller fakturering, orderhantering och mobil tidrapportering var tre krav från Sandbäckens när de letade projekthanteringsverktyg. Onödig administration och dubbelarbete skapade tidigare frustration och tog framför allt mycket tid från verksamheten, bland annat gick det snabbt att skapa fakturor – skulle något ändras behövde fakturan göras om på nytt. Med Next förenklades arbetssättet och tiden kan nu läggas där den bäst behövs.

Smidig implementation

När det gällde implementationen av ett nytt system hade Sandbäckens höga krav på smidighet. Sandbäckens består av en expansiv koncern där cirka 30 bolag över hela landet ingår – och samtliga bolag i koncernen gick 2018 och 2019 över till Next projekthanteringsverktyg. I snitt implementerades Next hos två bolag per månad under den perioden – och Sandbäckens var extra nöjda med att projektledaren Kristian hos Next höll ihop projektet från början till slut.

– Eftersom vi är en hel koncern med många bolag var det komplext att få till strukturen till en början. Främst då med integrationerna mellan Next och affärssystemet. Vi hade ett par månaders intrimning, men sedan satt allt på plats – och rullar på utmärkt än idag, berättar Bo Staffan, Ekonomicontroller på Sandbäckens.

Fungerar väl med andra system

Idag har Sandbäckens fler integrationer med Next som alla fungerar tillsammans. Inköp och leverantörsfakturor sker via Symbrio, ekonomisystemet är Agresso och löner sker via Agda.

– Alla dessa tre ”pratar” med Next dagligen och fungerar bra, berättar Bo Staffan.

Fler funktioner

Förutom att faktureringen var tvungen att bli enklare fanns även ett stort behov av att få till den mobila tidrapporteringen och orderhanteringen på plats. Sandbäckens har använt sig av en annan tidrapportering tidigare, men den levde inte upp till deras förväntningar och det resulterade i att de anställda inte ville tidrapportera. Man hamnade tillbaka till papper och penna.

Förenkla din arbetsvardag du också – så här gör du:

När Sandbäckens gick över Next drog de nytta av tongivande medarbetare som hade tidigare erfarenhet av mobil tidrapportering och stöttade övriga kollegor vid övergången. De hade också tydliga mål med vad de sökte i sitt nya projekthanteringsverktyg och höga krav på samarbetspartner.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande leverantörer och samarbetspartner av VS-, sprinkler- och brandskyddsanläggningar. De erbjuder allt från rådgivning och projektering till installation av en komplett anläggning med tillhörande serviceavtal. Sedan hösten 2018 har Sandbäckens använt sig av Next i sin verksamhet.

Sandbäckens är extra nöjda med:
– Förenklad vardag
– Smidigare tidrapportering
– Fungerande fakturering
– En mobil lösning
– Nöjdare medarbetare
– Mindre administration
– Mer tid till annat

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.


Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Publisert: 12 juni, 2024 Forfatter: gomo_anurag

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

– Next Projects projekthanteringsverktyg har minskat felkällorna betydligt. Speciellt möjligheten att samla dagboksanteckningar, budget, inköp, kalkyler med mera på ett och samma ställe. Det har verkligen förenklat för oss, berättar Richard Lundberg, projektchef på Lindstams.

Next Project säkerställer lönsamheten

Istället för att som tidigare jobba med flera olika system har Lindstams nu enbart Next Project som projekthanteringsverktyg. Något som framför allt underlättat vid fakturering.

– Vi vet till exempel om våra underleverantörer har skickat alla fakturor och kan enkelt se om vi har attesterat dem. Det säkerställer projektekonomin och ger oss bättre koll på täckningsgraden, säger Richard

Rätt kontosättning

Med Next Project har Lindstams kunnat se till att alla medarbetare följer rätt kontosättning, att rapporterna hamnar på rätt nummer med mera. Arbetet har varit en process och nya funktioner har lagts till under åren, för att skräddarsy systemet för just Lindstams bygg.

– Nu när vi har jobbat med verktyget ett tag börjar vi verkligen se effekterna. Det är en stege där vi började på en nivå och sedan har tagit steg för steg uppåt. Att vi har vågat och verkligen velat det här har hjälpt, och arbetssättet märktes snabbt på resultatet, särskilt när det gäller budget, inköp och ÄTA-hanteringar, säger Richard.

Full koll på kostnader och intäkter

När Lindstams Bygg började arbeta med Next Project fick de hjälp med en allmän genomgång för alla medarbetare, men man har också låtit de individer som jobbat i projekten hjälpa till att skräddarsy verktyget. En process som skett i samarbete med Next Project.

– Den största fördelen med Next Project är att vi själva har kunnat anpassa och byggt funktionerna efter våra och byggbranschens förutsättningar, säger Richard.

”Bättre än alla tidigare projektverktyg”

Den stora skillnaden när Lindstams började arbeta med Next Project var att de fick ett samlat verktyg för att kunna hantera dokumentation och ekonomi, verifiera varenda timme – och att det blev enkelt att hitta var alla kostnader på projektet låg, vem som skulle ha betalt och hur de skulle fakturera det vidare.

– Jag har jobbat med många andra verktyg, men Next Project är så mycket bättre. Här kan jag med några enkla klick få reda på vad som står i kontrakten, vad kunderna beställt, vilka kostnader det medfört och vad vi därmed kan ta betalt för. Den överblicken har förbättrat intäktssidan på ett väldigt positivt sätt. Jag har också varit med och påverkat budgetfliken i verktyget tillsammans med Next Project för att få det precis som vi vill ha det – för att kunna göra löpande prognoser och stämma av mot dem, berättar Richard.

Lönsamma projekt för ambitiösa företag

Vi hjälper växande byggföretag att inte bara hantera, utan också säkerställa att varje projekt blir lönsamt. Genom att få kontroll över dina kostnader i realtid bidrar Next till mer framgångsrika byggprojekt.

White blank square

Integrerad mjukvara

White blank square

Samarbetsplattform

White blank square

Anpassning och skalbarhet

White blank placeholder

Överblick över projekt i realtid

White blank space

Detaljerad och prediktiv kostnadskontroll

Skräddarsydd för byggbranschen

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra referenser och ta del av fördelarna med Next.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa hur dig Next kan hjälpa ditt företag.